Læserbrev: Regningen fra regionernes sygehuset er ved at sænke Holbæk

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Regningen fra regionernes sygehuset er ved at sænke Holbæk

Holbæks ældre- og sundhedspleje står over for et økonomisk kollaps. Holbæk sender hvert år 297 mio. kr. til Region Syd- og Vestsjællands sygehuse. Men de kvitterer ved at sende patienter tidligere og tidligere hjem. Reelt er der tale om, at syge mennesker bliver sendt hjem før tid, og så må kommunen selv finde ud af, hvordan man vil håndtere behandlingen.

Det fremgik af Nordvestnyt fra d. 8. maj, at Holbæk Kommune nu forventer merforbrug på sundhedsområdet på 5,3 millioner kroner i 2021. Samtidig arbejder kommunen med effektiviseringstiltag på op mod 9 millioner.

Hvis vi fokuserer på merforbruget i 2021, så er Holbæk storkunde ved Region Syd- og Vestsjællands sygehuse. Det betaler vi 297 millioner kroner for. Men når vores ældre bliver sendt hjem, før de er færdigbehandlede, så bliver kommunen nødt til at hyre specialister og plejepersonale for at give kunne give vores syge og ældre en anstændig og ansvarlig behandling. Det er den regning, der nu er ved at presse os i knæ.

Men er det ikke bare Corona-krisen, der presser sygehusene til at sende patienterne tidligere hjem? Nej, det er en tendens, der har stået på længe. Et udtræk fra Danmarks Statistik viser, at Region Syd- og Vestsjælland har skåret tæt ved 4 procent i sengedagene for ældre over 65 fra 2015 til 2018, de senest tilgængelige tal.

Jeg mener, at vi i kommunen, for at udøve rettidig omhu, må tage diskussionen om, hvordan vi vil håndtere den økonomiske udfordring, som vi er blevet tvunget ud i. Jeg opfordrer mine politisk kolleger på Rådhuset til at tage fat i deres landspolitiske bagland og spørge, hvad man har tænkt sig: Skal vi både betale millioner for regionernes sygehuse og så selv bekoste færdigbehandlingen af de syge?
Jeg har intet imod, at vi genopretter kommunale sygehuse. Men så skal regningen bare modsvares i den anden ende: Så skal servicerammen ændres, så vi får budget til at håndtere det.

Som det er nu, kæmper vi for at pleje alvorligt syge, der alt for tidligt udskrives fra sygehusene. Det koster en formue, som kommunen bliver nødt til at tage fra den almindelige ældre- og sundhedspleje. Det er skruen uden ende, hvor alle ældre og syge bliver ofre. Det er nødt til at stoppe.

Mvh. Leif Juhl
Kommunalbestyrelsesmedlem
Ældre og sundhedsudvalget
Enhedslisten Holbæk.

Leave a Reply