10. juni 2023

Foto: Jesper von Staffeldt.

Der er nu knapt 2,5 millioner kroner på vej til nye almene boliger på Orø.

Det skal være attraktivt at bosætte sig på øerne, og det kræver, at der er et udbud af billige kvalitetsboliger. Derfor besluttede et flertal i Folketinget, at afsætte i alt 29,1 mio. kroner der kan støtte etableringen af flere almene boliger på øerne.

Tilskuddet ydes til nedbringelse af anskaffelsessummen for alment byggeri.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i første omgang behandlet to ansøgninger om opførelse af almene familieboliger – heraf var den ene om opførelse af 6 almene familieboliger på Orø.

Det er Vestsjællands almene Boligselskab, som vil opføre de almene boliger på Orø i tilknytning til VAB’s 16 almene familieboliger på Elbebjergvej.

Projektet indeholder seks almene 3-rums familieboliger, som opføres i to boligstokke med tre boliger i hver.

Huslejen før tilskud fra staten er beregnet til 975 kr. pr. kvadratmeter bruttoetageareal pr. år, svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.013 kr. Men med tilskuddet vil det betyde en husleje på ca. 825 kr. pr. kvadratmeter bruttoetageareal pr. år, svarende til en gennemsnitlig månedlige husleje på ca. 5.088 kr.

Tilskuddet til byggeprojektet på Orø er på 2.428.680 kr.

– Jeg er glad for at se, at der allerede er nogle, som har valgt at tage imod den udstrakte hånd, som dette tilskud til småøerne og de fire ø-kommuner er. Forhåbentlig kan det inspirere andre til at gøre det samme, så vi kan få flere almene boliger, hvor der er behov for dem, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

1 thought on “Millioner til nye almene boliger på Orø

Leave a Reply