9. juni 2023
Nu er det også muligt at blive COVID-19 testet på Orø.
Foto: Region Sjælland.

Nu er det også muligt at blive COVID-19 testet på Orø.

Det oplyser Region Sjælland.

Muligheden gælder for alle seks småøer i Region Sjælland: Sejerø, Femø, Omø, Agersø, Fejø og Orø.

Bag tilbuddet om hurtigtest ligger et unikt engagement fra øboerne og et frugtbart samarbejde mellem øens beboere, Region Sjælland, de respektive kommuner og Falck.

– Øboernes initiativ og engagement for at få etableret testfaciliteter ude på øerne, viser, hvor langt vi kan komme med samarbejde og med at inddrage borgere i nærområderne. Det har gjort, at det fra nu af er muligt at blive hurtigtestet på vores småøer her i regionen. Tidligere skulle de til fastlandet for at blive testet. Det behøver de ikke længere, siger Heino Knudsen, regionrådsformand, Region Sjælland.

Poderne bor på øen

Falck har i samarbejde med øboerne etableret et test-sted, hvor borgere kan blive testet for COVID-19 med en hurtigtest på hver af de seks småøer.

Placeringen af test-stederne er fundet i samarbejde med de respektive kommuner, og åbningstiderne er planlagt af øboerne selv. På den måde er adresser og åbningstider tilpasset øboernes lokale behov.

Hurtigtestene bliver, som alle andre steder i regionen, varetaget af Falck. Øboerne har med succes hjulpet med at rekruttere podere, der er bosat på øerne, til Falck.

Falck har stået for opgaven med at lære øboerne kunsten at pode. Det er ligeledes dem, der leverer testmateriale og værnemidler til de nye test-steder.

– Jeg er overvældet over det engagement, der er udvist fra øernes beboere, og jeg er glad for, at vi kan være med til at få stablet testfaciliteter på benene så hurtigt, siger Jakob Wohlgemuth, regionsdirektør i Falck.

Fremover kan man blive testet i

Orøhallen, Orø
Brøndevej 15
4305 Orø

Tirsdag 17:00 – 19:00

Torsdag 17:00 – 19:00

Lørdag 10:00 – 12:00

Der kræves ikke tidsbestilling.

Bemærk: Tidligere i dag var udmeldingen fra Regoin Sjælland, at teststedet var Orø Kultur- og Forsamlingshus, men det er senere rettet til Orøhallen.

2 thoughts on “Covid-19: Nu kan du blive testet på Orø

Leave a Reply