Det var dengang: Konsul Beyer dømt efter færdselsuheld

Vestsjællands Social-Demokrat.

Aage Beyer, der var direktør for virksomheden Holbæk tagpap- og cementvarefabrikker A/S – senere Hotaco A/S og svensk konsul, har haft stor betydning for Holbæk og dens udvikling i det forrige århundrede, og det har givet en del positiv omtale i datidens aviser.

Men den 16. juni 1937 kunne man i Vestsjællands Social-Demokrat læse, at konsulen var blevet dømt for at have påkørt en budcykel

Han stod tiltalt ved Byrettens 1. afdeling for “den 20. April med sin Bil C1781 at have kørt uforsigtigt i den stærkt trafikerede Snaregade, hvilket bevirkede, at han da han vilde passere mellem en parkeret Bil og en Bud-Tricykle, paakørte Cyklen og beskadigede denne, hvorefter han fortsatte sin Kørsel uden at undersøge hvilken Skade, han havde foraarsaget.”

Af avisnotitsen fremgår det, at konsul Beyer blev idømt en bøde på 20 kroner eller 3 dages hæfte. Desuden blev han dømt til at betale 7 kroner og 50 øre for skade på budcyklen.

Konsul Beyers betydning for Holbæk kan man se den dag i dag, for i Holbæk er der opkaldt en vej efter ham, nemlig Konsul Beyers Allé, og der findes en buste af konsulen på Holbæk Museum i Kirkestræde.

Tema: Det var dengang…

Leave a Reply