Venstre om coronabonus: Skal bruges lokalt

Ahlgade foto: Michael Johannessen
Det er bl.a. butikkerne i Ahlgade Venstre mener bør få glæde af den coronabonus, som kommunens ansatte nu får. Foto: Michael Johannessen

Venstre bifalder coronabonus til kommunens ansatte og kalder det “et skulderklap”. Men partiet har også et klart ønske til hvordan bonusen skal bruges.

Som vi tidligere har skrevet, så vedtog en enig kommunalbestyrelse ondsag aften, at Holbæk Kommunes medarbejdere skal have en bonus som følge af den ekstraordinære situation med covid-19.

Og det er da også velfortjent, mener de i Venstre. I en pressemeddelelse skriver Venstre gruppe i kommunalbestyrelsen:

“Som arbejdsgivere har vi mulighed for at påskønne kommunens medarbejderes arbejde under vanskelige vilkår, hvor mange medarbejdere også skal leve med risikoen for at blive smittet med covid-19. Mange har fået ekstra vagter og er kaldt ind til at løse forskellige opgaver, der ligger uden for det normale arbejdsområde. Disse opgaver bliver løst, og det er vi naturligvis glade for.
Det betyder jo i sidste ende, at kommunens borgere får den service, som de med rette kan forvente, selv i vanskelige tider.
Vi siger tak til vores medarbejdere i kommunen for indsatsen indtil nu.”

Støtte til lokalt erhvervsliv

Hvordan bonusen skal udmøntes er endnu ikke besluttet, men partiet Venstre har et klart ønske.

For Venstre er det nemlig vigtigt, at pengene bruges skal bruges lokalt i kommunen, så det kommer det lokale erhvervsliv til gode på den ene eller anden måde.

“Vi har som kommune ikke mulighed for at gå ud og støtte selvstændige eller medarbejdere i et privat firma, der har svære vilkår, nu hvor landet er lukket ned. Der er stor usikkerhed om, hvornår der igen kan åbnes i forretninger, restauranter, små selvstændige virksomheder som frisører, massører og mange andre. Det er en meget usikker og økonomisk dyr situation, der til en vis grad afhjælpes af diverse kompensationsordninger fra Christiansborg, men det er ikke alt, der dækkes.”, hedder det i Venstres pressemeddelelse.

Læs også: Coronabonus til kommunens ansatte.

Leave a Reply