Læserbrev: Kommunen skal være på forkant med udviklingen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Kommunen skal være på forkant med udviklingen

På sidste møde i udvalget for Ældre og Sundhed blev der på Venstres foranledning drøftet vores tilbud på Stenhusbakken, hvor vi dels har almindeligt plejecenter og aflastningsafdeling for borgere, der er udskrevet fra sygehus m.v. Baggrunden er, at vi desværre også hører kritiske røster om kvaliteten på stedet indimellem. Det vil vi naturligvis have undersøgt nærmere.

Udvalget fortsætter drøftelserne på vores næste møde i februar. Det var alle enige om.

I Venstre mener vi, at det er meget vigtigt, at vi har et godt og trygt tilbud for de borgere, der bliver udskrevet fra sygehus, men som bestemt ikke er klar til at komme hjem i egen bolig.
Det kræver personale, der er gearet til at klare denne opgave. Det er vel nærmest en mellemting mellem en sygehusindlæggelse og et almindeligt plejehjemsophold.

Jeg er tidligere blevet bebrejdet, at jeg kalder akutafdelingen for et “kommunehospital”, men jeg mener egentligt, at ordet dækker funktionen meget godt.

Ingen tvivl om, at det stiller store krav til medarbejderne, da opgaven er anderledes end den, der udføres på et plejecenter, og det kræver personale, der dels har interessen, og dels den ekstra viden/uddannelse som området kræver.

Venstre har den holdning, at Stenhusbakken bør deles i to, så der er en klar afgrænsning imellem plejecentret og de midlertidige pladser/akutpladser, da det er forskellige opgaver og kompleksitet, der er de to steder.

Personalet skal også være delt, så man ikke det ene øjeblik er på plejecentret og det andet øjeblik på de midlertidige pladser. Det bør i alt fald være udgangspunktet.

Den tidligere regering barslede med en sundhedsreform, der skulle knytte arbejdet mellem sygehus og kommune samt praktiserende læger meget mere sammen.

Sundhedsreformen blev aldrig gennemført, men der er en ny på vej, og vi ser frem til, at den bliver gennemført. Det er også et ønske fra Ældreråd og Ældresagen, at der sker noget på området, og det kan ikke gå hurtigt nok.

Vi håber, at en gennemgang af Stenhusbakkens midlertidige pladser/akutpladser, samt ekstra politisk fokus på området, kan være en god begyndelse på en reform af sundhedsområdet.

Vi kan ligeså godt være på forkant med den udvikling. Den skal nemlig nok komme.

Carsten Andersen
medlem af Udvalget for Ældre og Sundhed (V)
Holbæk Kommune

Denne artikel er publiceret den 15. januar 2021 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply