Tanker ved et borgermøde om øens kritiske infrastruktur

Panelet ved borgermødet. Foto: Jesper von Staffeldt

Holbaekonline.dk bad Orøboer Hanne Duelund om, at følge borgermødet onsdag aften og skrive om det.

Tanker ved et borgermøde om øens kritiske infrastruktur.

Af Hanne Duelund, gæsteskribent.

Hvor var det godt at opleve, at der blev fokuseret på at informere om hvordan løsningen på det akut opståede problem var – i stedet for at være enten FOR eller IMOD hvordan dette akutte problem var opstået.

Historieskrivning kan vi altid beskæftige os med – men ikke imens vore medborgere måske ikke får den akutte hjælp, som de har brug for !!!

En sådan situation er at ligne med andre ”katastrofale hændelser” (f.eks. katastrofale vandstandsstigninger og lign.) – SÅ træder myndighederne sammen, og finder løsninger, som borgerne kan være trygge ved.

Og dét har Kommunen, Regionen og øvrige Beredskabspartnere netop vist – og dét skal de have tak for.
Responstiderne blev gentaget flere gange og den nye løsning med Holbæk-færgen om natten giver de samme tider, og desuden er der nogle helt åbenlyse fordele.

-Når ambulancen overføres med Holbæk-færgen, så kan begge reddere koncentrere sig om patienten, i stedet for kun 1, mens den anden kører ambulancen

-Det er i øvrigt et ”skidt” vejnet, som ambulancen er nødt til at bruge fra Østre Færge til Holbæk Sygehus.

hvilket gør denne aftale bedre end den gamle.

Desuden vil der blive sat helikoptere ind i større udstrækning end med den gamle aftale, hvorved Orø vil blive betjent lige så godt på det område som de øvrige øer i Regionen.
M.h.t. brandberedskabet er der nu placeret en vandtankvogn ekstra på øen, som supplement til vort eget brandberedskab.

Med hensyn til dagtimerne : Hvis det ikke er ”hastende” kørselsopgaver enten med ambulancer eller Flex, så opføres de med Holbæk-færgen – og som sagt vil der i større udstrækning blive sat helikoptere ind ved absolut hastende opgaver.

Der blev spurgt ind til den ”kritiske infrastruktur”. Regionen svarede, at indtil 1. oktober havde der været et godt samarbejde med Østre Færge. Efter 1. oktober var man meget utryg for, hvornår eller hvorfor tæppet kan trækkes væk under beredskabet.

Der blev spurgt ind til, hvorvidt man kunne regne med at overholde tandlæge eller lægebesøg i Holbæk, hvis der ”pludselig” skulle overføres en ambulance i stedet for. Til dette blev der svaret, at netop dét ville der helt sikkert være forståelse for, hvis en med-borger havde brug for akut ambulance kørsel.

Den svenske ordning med ambulancebåde blev også foreslået. Regionen mente ikke, at det ville være gangbart i DK, hvor der var væsentlig kortere sejlads til by/hospital.

Der blev også spurgt ind til helårs-helikopter-landingsplads, hvilket regionen ikke mente var nødvendigt med de nuværende helikoptere, som kunne lande meget nær borgeren.

Den videre og mere detaljerede information ville man hurtigst muligt (helst i morgen) få afklaret med rederiet omkring sejlads i dagtimerne, hvorefter det ville blive meldt ud.

Hvis man kunne fortsætte den hidtidige praksis i dagtimerne med overførsel af beredskabskøretøjer, var det jo godt. Hvis IKKE, var det en hel ny situation, som man så måtte tage stilling til.
Øens akut beredskab blev rost for en responstid på få minutter.

Til sidst lød der en stor tak til kommune, region og beredskabsparterne for hurtig og effektiv løsning. Godt klaret.

Borgermødet blev livestreamet – fik du ikke set det, kan du se mødet i artiklen: Borgermøde om ny beredskabsaftale for Orø – her kan du livestreame mødet

Leave a Reply