Læserbrev: Demokratiet blomstrer

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Demokratiet blomstrer

Hvor er det glædeligt, opløftende, ja helt fantastisk at se det store engagement blandt borgerne i Holbæk kommune. Der er indkommet høringssvar på 453 – firehundrede treoghalvtreds – sider om kommunens strategiske energiplan. Svarene kommer fra enkeltpersoner, foreninger, firmaer og fra Kalundborg kommune. I flere af svarene er der links til flere artikler og undersøgelser om energiproduktion, så vore kommunalpolitikere og administration får virkelig hjælp til at træffe en kvalificeret afgørelse, som samtidig kan tage hensyn til borgernes ønsker. Et flertal af vore kommunalpolitikere har tidligere vist, at de er lydhøre for lokalbefolkningens argumenter, ønsker og behov. Så her blomstrer demokratiet.

Langt de fleste indlæg argumenterer mod biogas baseret på gylle fra svineindustrien. I svarene peges der på, at biogas, der skal produceres ved at aftage gylle fra svineindustrien, er en støtte til denne produktion. Der peges på, at den alt for store bestand af svin i vort lille land ødelægger vores jord, vores vandmiljø og luften. Desuden ødelægger den helbredet for naboer, giver lugtgener og tung trafik. 
Det er også paradoksalt, at vi vil forbedre vort miljø og klima, når vores svineproduktion er en enorm klimabelastning globalt set. Tænk på, at vi importerer protein til svinene i form af soja fra Sydamerika, hvor urskov fældes for at dyrke foder til vore svin. Sojaen sendes til Danmark. Svin produceres. Nogle svin køres til Tyskland for at blive slagtet. Svinekødet sendes fra Danmark ud i verden. En produktion der er med til at ødelægge urskov og med til at belaste miljøet ved al den transport. 

Heldigvis har et flertal af vore kommunalpolitikere med vores borgmester i spidsen vist, at argumenter og lokale behov og ønsker påvirker deres stillingtagen. Det tror vi i Enhedslisten også på denne gang. Enhedslisten støtter kritikerne, og du vil altid finde Enhedslisten i kampen for miljøet og demokratiet.

Laust Davidsen
Skrænten 6
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 15. september 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • Lars-Henrik Christensen

    De grønne kommunister bruger naturligvis klima “krisen” til at omstille Danmark til et totalitært land med dem selv som magtapparatet i den nye co2 fri verdensorden, det minder om noget vi har set før. Før var det rødt nu er det grønt.

Leave a Reply