Læserbrev: Holbæk Kommunes magtfulde kulturudvalg

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Holbæk Kommunes magtfulde kulturudvalg

Af mødereferatet fra Kultur- og fritidsudvalget den 12. august fremgår, at udvalget har besluttet at forøge kommunens bevilling til den private forening Sidesporet med 45.000 kr. årligt i perioden 2021 – 2023. Pengene tager udvalget uden begrundelse fra Holbæk Kommunes egen Kulturskole, der har et tilsvarende projekt.

Sidesporet har i forvejen i mange år modtaget 30.000 kr. årligt, og søger nu om en stigning på 150%, idet Sidesporet oplyser, at foreningen derved automatisk modtager et tilsvarende beløb fra staten!

Jeg skal understrege, at jeg på ingen måde misunder Sidesporet tilskuddet. Jeg anfægter heller ikke kulturudvalgets ret til at prioritere sine midler inden for ét budgetår ad gangen.

Men jeg anfægter, at udvalget tildeler Sidesporet 45.000 kr. yderligere årligt ved at forringe kommunens egen Kulturskole med et tilsvarende beløb tre budgetår ud i fremtiden. Det forekommer vanskeligt at se demokratiet i den disposition.

I øvrigt er det sådan, at en kommunalbestyrelse kun kan vedtage et budget for et år ad gangen. 

Men her lover et underudvalg Sidesporet 225.000 kr. over tre år helt uden om kommunens øverste beslutningsorgan. Og samtidig reducerer underudvalget kommunens eget tilsvarende projekt med 135.000 kr. Begge dele uden at bare det første års budget er vedtaget.

Retfærdigvis skal det oplyses, at forvaltningen ikke indstillede at yde yderligere tilskud.

Man kan fundere over, om det her er lokaldemokrati, når det er bedst?

Bent Brandt Ahlgade 58B 4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 17. august 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply