Udvalg giver flere penge til Sidesporet – pengene tages fra Kulturskolen

Udvalget for Kultur og Fritid har give Sidesporet et større kommunalt tilskud til fondens musikklub – pengene skal tages fra kommunens egen Kulturskole, der udover at tilbyde børn og unge undervisning indenfor musik og billedkunst, også driver de kommunale kulturhuse.

På et møde i Udvalget for Kultur og Fritid onsdag den 12. august blev et ønske fra Fonden Sidesporet om en forøgelse af det kommunale tilskud behandlet.

Af mødereferatet fremgår det, at Holbæk Kommune i mange år har givet 30.000 kroner i årligt tilskud til Sidesporets musikklub og klubben har modtaget tilsvarende beløb fra Statens Musikråd.

I mange år blev koncerterne afholdt på Kælderscenen under Hotel Sidesporet, men de seneste år har man udviddet med flere koncerter i Rotationen.

Nu ønsker Sidesporet så tilskuddet hævet til 75.000 kroner årligt. Og det ønske har Udvalget for Kultur og Fritid valgt at imødekomme.

Af udvalgets beslutning fremgår det, at de ekstra 45.000 kroner, som Sidesporet altså nu får, tages fra midler på Kulturskolens område, hvilket betyder, at den kommunale kulturskole, får færre midler til musikarrangementer.

Kulturskolen står for driften af Musikhus Elværket, Kulturkasernen og Værftet samt udvikling af lokale talentmiljøer med unge mellem 15 – 25 år. Kulturskolen tilbyder også undervisning indenfor både musik, billedkunst og animation til børn og unge i Holbæk Kommune.

Det fremgår ikke af referatet fra udvalgsmødet, hvor Kulturskolen mere specifikt skal indføre besparelser, udover på musikarrangementer, når de 45.000 kroner skal findes til Sidesporet.

En stigning til det kommunale tilskud til Sidesporets musikklub vil kunne træde i kraft pr. 1. januar næste år.

En kommentar

Leave a Reply