Kajakklub får økonomisk støtte til soldaterprojekt


Folkeoplysningsvalget har bevilget 15.000 kroner til et projekt i Holbæk Kajak Klub, der skal hjælpe soldaterveteraner med hurtigere at komme tilbage til en mere normal hverdag.

Projektet er et samarbejde mellem DIF Soldaterprojekt og Holbæk Kajak Klub.

-Idræt, fællesskab og foreningsliv kan noget særligt. Og derfor vælger vi i Folkeoplysningsudvalget at støtte et projekt af denne karakter, hvor Holbæk Kajak Klub med støtte fra kommunen gør en forskel for en udsat gruppe. Vi synes, at det er rigtig godt projekt, hvor hovedformålet med indsatsen er ved hjælp af idrættens redskaber at hjælpe fysisk og psykisk skadede veteraner ind i foreningsfællesskabet. Så idrætten skal ses som et springbræt, når udsatte soldater skal hjælpes videre i livet, fortæller Margrethe Bjerre, formand for Folkeoplysningsudvalget.

Idræt kan hjælpe udsatte krigsveteraner
Hensigten er, at give veteranerne et større socialt netværk og øget livsindhold, hvilket skal ske gennem en træningsgruppe i Holbæk Kajak Klub.

-I samarbejde med DIF Soldaterprojekt ønsker vi i Holbæk Kajak Klub at tilbyde et lukket træningstilbud for lokale veteraner. Projektet skal skabe meningsfulde, trygge og opbyggende fællesskaber for veteranerne via et roskoleforløb særligt tilpasset målgruppen. Den mindre træningsgruppe fungerer som en form for safe zone, hvor veteranerne kan møde op og træne med ligesindede veteraner. En safe zone er kendetegnet ved udelukkende at bestå af sårede – fysisk såvel som psykisk – soldater, således at den enkelte veteran kan få en tryg og sikker start på det aktive liv, fortæller Lasse, der er ansvarlig for projektet i Holbæk Kajak Klub.

Rekruttering af deltagere til projektet foregår blandt andet i samarbejde med Veterancenteret, Danske Veteranhjem, Psykiatrien samt Veterancaféen i Nordvestsjælland.

Projektet var planlagt til at skulle starte i slutningen af juni måned, men på grund af den aktuelle corona-situation er projektet udskudt til næste år, da forholdsregler omkring afstand ville umuliggøre en forsvarlig sikkerhedstræning og indledende træning i en svømmehal.

De kr. 15.000, som er Folkeoplysningen bevilgede på sit møde i sidste uge, kommer fra ’Aktivitetspuljen til Holbæk Havn’.

Denne artikel er publiceret den 11. maj 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply