Læserbrev: Vi planter 28 hektar ny skov

Redaktionen har modtagte nedenstående læserbrev:

Vi planter 28 hektar ny skov

Vi skal finde meget mere rum til vores natur og biodiversitet.

Det har vi i Socialdemokratiet som en af vores helt store målsætninger og det er desuden en del af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+. Derfor er jeg utrolig glad for, at Klima og Miljø i denne uge har et punkt på deres dagsorden omhandlende ny skovrejsning på kommunale arealer.

Det drejer sig om ca. 28 hektar, henholdsvis ved Svinninge, Undløse og Tølløse. Projektet er en del af konceptet folkeskove, der er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, den selvejende institution Growing Trees Network Foundation og lokalt Holbæk kommune. Derudover skal skovene etableres i samarbejde med lokale borgere og foreninger, der kan bidrage med ønsker til stier og faciliteter.

Jeg glæder mig meget til at se disse nye skove rejse sig, og på sigt blive til urørt skov. Jeg er overbevist om, at de vil blive et stort aktiv for især de lokale borgere, men i den grad også for vores biodiversitet. Jeg vil fortsat arbejde for, at vi som kommune får etableret flere skove og naturområder. Både på kommunale arealer men også i samarbejde med private lodsejere.

Forhåbentlig er dette blot de første frø i en lang række, der vil vokse sig store og brede sig til mange steder i vores kommune. Vi skal sikre et øget samarbejde med lokalområderne, private lodsejere og vores lokalforummer, da de ligger inde med afgørende viden om, hvor det vil kunne lade sig gøre at skabe ny natur både på kommunale og private arealer.

F.eks. arbejder vi i Tuse lokalforum på at skabe et stort naturområde sydvest for Tuse. Det håber vi selvfølgelig på sigt, vil kunne blive endnu et bidrag til at gøre Holbæk kommune grønnere. Men selvom dette projekt skulle mislykkes, viser vores erfaring os, at et stort flertal bakker op om denne målsætning og gerne bidrager til den.

Jeg er ikke i tvivl om, at ved fælles indsats, vi vil få meget mere natur i Holbæk Kommune.

Med venlig hilsen

Jarl Falk Sabroe
Kommunalbestyrelsesmedlem (S)

Leave a Reply