Corona-hjælp: Vil inddrage p-pladser til udeservering

Ahlgade foto: Michael Johannessen

P-pladser i Ahlgade skal kunne indrages til udeservering i en periode. foto: Michael Johannessen

Når Udvalget for Klima og Miljø tirsdag holder møde, skal de bl.a. godkende inddragelse af parkeringspladser til udeservering.

Corona-pandemien presser caféer og restauranter, som har måttet holde lukket for servering siden 17. marts. Nogle har efterfølgende forsøgt sig med take-away, men den manglende mulighed for servering for spisende gæster er noget, der kan mærkes i branchen.

Nu skal Klima og Miljøudvalget så tage stilling til et forslag om, at der kan inddrages parkeringspladser, så det bliver muligt, at udvidde området med udeservering for byens caféer og restauranter.

Forslaget er blevet til efter en henvendelse til kommunen fra en af byens caféer, som i en årrække har haft tilladelse til udeservering på fortovsarealet, og som gerne vil udvide arealet, da de forventede kommende afstandskrav vil reducere antallet af gæster, som caféerne kan betjene på de nuværende arealer, når – og hvis – regeringen åbner for udeservering.

Udviddelsen af serveringsarealer vil være midlertidig og gælde til og med august.

De nye, midlertidige, serveringsarealer, vil af færdselssikkerhedsmæssige årsager blive afskærmet med kørebanen, f.eks. med 2,5 x 0,5 m store plantekasser i cortenstål, som Holbæk Kommune har indkøbt til byrumsmøbler.

En udviddelse vil i nogle tilfælde betyde, at handicapplader inddrages. I stedet vil nærmeste almindelige p-plads blive konverteret til en handicapplads.

I Kommunalbestyrelsen ved man, at man skal handle hurtigt, så serveringsstederne kan være klar, i tilfælde at regeringen åbner op for servering på stedet – f.eks. med virkning fra 10. maj. Derfor er det også en del af beslutningen, at hvis ikke Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen når at behandle forslaget, så kan beslutningen gennemføres efter behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø.

Denne artikel er publiceret den 4. maj 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply