Læserbrev: Holbæk Sportsby – og forliget

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Holbæk Sportsby – og forliget

Med det indgåede forlig har Holbæk Kommune afsluttet den langstrakte strid med Sportsbyfonden om byggeri, fejl og mangler.

Selv om forliget betyder yderligere udgifter for kommunen, er der ingen tvivl om, at resultatet er det bedst opnåelige, når alternativet er en langstrakt retssag, hvor det fortrinsvis er advokater, der scorer kassen, hvis følgerne af det elendigt forberedte byggeri skulle gøres op via en retssag.
Forligsteksten og de medfølgende bilag er skarpt formuleret og efterlader fonden, dens bestyrelse og direktion med en blodtud af format. Løseligt talt sammen forpligter disse sig til at levere yderligere byggerier, indretninger, udbedringer og færdiggørelser for et tocifret millionbeløb. Med ret korte frister. Kommunen forpligter sig til et fastlåst beløb på 5 millioner. Nærmere kommer man næppe en håndfæstning i moderne tid.

For eksempel pålægges det fonden af fremskaffe to millioner allerede nu, samt i syv år at opspare minimum 500.000 kr. hvert år til ”udvikling/drift” – alt sammen under opsyn af kommunen. Man kan fundere over årsagen til, at det skal være nødvendigt at foreskrive en privat fond en minimumskonsolidering, hvor de penge skal komme fra, og ikke mindst de to straks-millioner. Havde pengene eksisteret nu, havde fonden vel brugt dem til at færdiggøre noget af det, som man nu er blevet tvunget til ? ……..Nåh, ingen gætterier, så vidt – så godt!

På nuværende tidspunkt vil det være nyttigt at se sagen på dens nuværende stade i to områder:
Manglerne, der nu skal udbedres og manglende byggerier, der nu skal gennemføres under kontrol, og
den lære, som kommunen som bygherre må og skal tage til sig som ansvarlig forvalter af 72.000 borgeres goodwill og skattekroner.

Første del vil jeg lade historien bedømme i de kommende måneder.

Anden del vil jeg kommentere her. I befolkningen resterer nu indtrykket af en katastrofal mangel på overblik, administrativ professionalisme og fagligt og politisk håndværk i hele planlægnings- og byggefasen. Det gælder på kommunens side såvel som på fondens og entreprenørens side.
Der må drages en kommunal lære af fadæserne, for det tilfældes skyld, at kommunen en anden gang skulle finde på at begive sig ind i det ukendte OPP-land. Som det er sket denne gang, svarer det nogenlunde til at man har sendt en stærkt nærsynet soldat ind i et minefelt uden sine briller.
Tilsvarende må der drages en lære af den voldsomme uro, der har præget det seneste år, hvor foreninger og klubber har udtrykt frustration over, hvad der blev af de aftaler, som klubberne havde indgået med kommunens embedsmænd, dengang klubberne skulle fristes til at lade sig forflytte – måske forføre – til Sportsbyens utopiske herligheder.

I denne del af historieskrivningen er det tvingende nødvendigt, at det bliver kortlagt, hvad kommunens egen rolle har været på godt og ondt. Hvad en undersøgelse af disse forhold vil afdække får tiden vise. Men at den er nødvendig er evident, og jeg forestiller mig ikke, at byrådet vil undslå sig den. Frem over er det vigtigt, at vores demokratisk valgte byråd kan sige, at det ryddede op – helt op – efter sig. Det ser borgerne frem til med 1½ år til næste valg.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 6. april 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

Leave a Reply