Ulovlige sprøjtemidler er endt i grundvandet

Der er fundet ulovlige sprøjtemidler i grundvandet i Holbæk. Det viser en massescreening af grundvandet i Danmark, som Miljøstyrelsen har foretaget. Der er tale om den største screening af sprøjtegifte i grundvandet nogen sinde.

Fundet er gjort i en overvågningsboring ved Holbæk. Her har man fundet stofferne CGA 369873, Metazachlor OA og Metazachlor ESA. Mens det første tidligere har været godkendt i Danmark, så stammer de to andre fra pesticider, som aldrig har været godkendt til anvendelse i Danmark.

Funder et som sagt gjort i en såkaldt overvågnignsboring og ikke i en drikkevandsboring. Men fundene, der er over kravværdien, er noget, som forsyningsselskabet Fors tager alvorligt.

På selskabets hjemmeside hedder det kort:

– Vi tager fundene alvorligt og følger udviklingen nøje. Vi har iværksat en undersøgelse i vores områder og er i løbende dialog med myndighederne, som er kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde.

Miljøministeren: Helt uacceptabelt
I forbindelse med offentliggørelsen af Miljøstyrelsens massescreening af det danske grundvand udtaler miljøminister Lea Wermelin (S):

– Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført tilforurening af vores grundvand. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på også til kommende generationer. I den kommende tid vil Miljøstyrelsen styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler, og jeg vil tage sagen op med landbruget. Der, hvor der er fundet et hormonforstyrrende stof i grundvandet, er vandværker og kommuner blevet bedt om at teste drikkevandet.

Leave a Reply