Bedre økonomi hos Vestsjællands Brandvæsen

Arkivfoto: Rolf Larsen

Flere års undreskud ser nu ud til at være vendt til overskud hos Vestsjællands Brandvæsen.

Forventningen til brandvæsnets regnskab for 2019 er et overskud på 1 million kroner. Overskuddet er opnået gennem et ansættelses- og indkøbsstop i hele organisationen i 2019. Det betyder bl.a. at fratrådte stillinger i administrationen ikke er blevet genbesat.

En anden årsag til den økonomiske bedring skla findes i, at aktivitetsniveauet sidste år har været noget lavere end året før, hvilket har betydet, at det ikke har været nødvendigt at tilkøbe yderligere service fra f.eks. Falck.

Derudover har ejerkommunerne i sommeren 2019 bevilliget 1 million kroner mere til Vestsjællands Brandvæsen, hvilket nu udgør overskuddet og vil være med til at opskrive selskabets egenkapital, som var opbrugt med de tidligere års underskud.

På nuværende tidspunkt forventes der ligeledes et overskud på 1 mio. kr. i 2020.

Det økonomiske pres har fyldt en del hos Vestsjællands Brandvæsen, men nu skal fokusområdet ændres fra at forbedre økonomien til medarbejderne, selve kerneopgaven og ydelserne.

– Den økonomiske udvikling er vigtig for hele Vestsjællands Brandvæsen. Jeg ønsker, at fremtiden for Vestsjællands Brandvæsen bliver endnu bedre, derfor arbejder vi stærkt på at styrke vores økonomi. Borgere og virksomheder forventer og er afhængige af gode ydelser, derfor skal vi fremadrettet investere i vores vigtigste ressourcer, som er vores medarbejdere, fortæller den konstitueret direktør Lars Karlsen.

Vestsjællands Brandvæsens kerneopgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.

– Det er vores mål, at borgere og virksomheder i Kalundborg, Sorø, Odsherred, Lejre og Holbæk kommunerne skal kunne leve et trygt og sikkert liv, og når ulykker finder sted, skal de modtage hurtigt, effektivt og kvalificeret hjælp. Når alvorlige hændelser rammer, skal vi styrke paratheden og underbygge kommunernes evne til at fortsætte driften. Hos Vestsjællands Brandvæsen har vi stærke faglige kompetencer, som vi skal investere meget mere i i fremtiden, siger Lars Karlsen.

Denne artikel er publiceret den 21. februar 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply