Naturskolens redningsplan: Dyrene skal erstattes med græssende kvæg

Arkivfoto: Rolf Larsen

En af de store attraktioner ved Holbæk Naturskole har været de mange dyr i området, som det har været muligt at komme ret tæt på. Men det skal nu være slut. Fremover skal kronhjortene, dådyrene, sikaghjorterne og muflonfårene erstattes med græssende kvæg.

Det fremgår af den redningsplan for Holbæk Naturskoles fremtid, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal tage stilling til.

Ifølge indstillingen er der henover vinteren sket en regulering af det nuværende dyrehold fra ca. 80 dyr til ca. 35 dyr. Reguleringen, der sker årligt, er sket for at sikre, at antallet af dyr passer til det indhegnede areal.

Vedtages forslaget skal de resterende dyr ikke længere være på arealerne ved naturskolen. Dyrene vil i første omgang blive forsøgt afsat til andre dyrehaver, zoologiske haver eller lign. Det forudsættes, at aftager afholder alle udgifter i relation til flytning af dyrene.

I stedet er det planen, at der i stedet skal være kvæg eller lignende, som kan gå og græsse. Udover det vil være med til at holde driftsudgifterne nede, så vil udgiften til hedn også minimeres betragteligt, fremgår det af forslaget. Kommunen vil forsøge at indgå en orpagtningsaftale med en dyreholder, som har erfaring med naturpleje med kvæg, og som vil stå for den daglige drift samt afholder udgifter til hegn. Det vil blive undersøgt, om der er mulighed for at udvide foldene og dermed sikre, at et større areal afgræsses og plejes.

Ny opdeling af “Holbæks Grønne Lunge”
Efter NVPRO’s konkurs i maj sidste år, har Holbæk Kommune selv stået for driften af Naturskolen, hvilket er sket uden, at der har været afsat midler til at drive skolen og der har derfor været en merudgift i 2019 på ca. 800.000 kroner til drift og renovering af bygninger. Der er ikke afsat midler til driften i 2020 og med den nuværende model vil driften beløbe sig til 900.000 kr. Hertil kommer forventede udgifter til renovering af bygninger og hegn på samlet 2.100.000 kr.

I efteråret behandlede kommunalbestyrelsen Naturskolens fremtid, men valgte at udskyde den endelige beslutning for at give eksterne aktører mulighed for at byde ind. Der har været afholdt møder med bl.a. deltagelse af bl.a. Sidesporet, Rotary og UngHolbæk. Men på trods af mange gode intentioner og idéer, så har det været svært, at få enderne til at nå sammen.

Derfor foreslåes det, at Naturskolen fremover deles op i fire dele: formidling/aktiviteter, skov, mark og bygninger. Hvor skov, mark og bygninger forankres hos Vækst og Bæredygtighed og formidlig og aktiviteter forankres hos UngHolbæk.

UngHolbæk kan så sammen med eksterne aktører etablere et formidlingscenter for klima, miljø og natur; “Holbæk Grønne Lunge”, hvor der kan laves projekter, er, formidlings- og undervisningsforløb målrettet særligt børn og unge. Ambitionen er også, at formidlingscenteret skal være en organisatorisk ramme hvor foreninger, frivillige og institutioner m.fl. sammen kan skabe og samarbejde om grønne aktiviteter.

Penge findes i ‘uforudsete udgifter’
Den foreslåede model betyder, at der fremover afsættes i alt 150.000 kr. fordelt på 30.000 til drift af grønne arealer, og 120.000 kr. til drift af bygninger (vedligehold, forsyning, rengøring mv.). De 150.000 kr. finansieres i 2020 af buffer til uforudsete udgifter.

I 2021 indgår finansieringen af beløbet i de politiske forhandlinger om budget 2021 – 2024.

Forslaget om Naturskolens fremtid behandles på onsdag på Økonomiudvalgets møde.

Denne artikel er publiceret den 16. februar 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply