For lille interesse for hjemmedyrkede grønsager – nyttehaver står til nedlæggelse

Kun tre ud af 22 nyttehaver er udlejet. Foto: Rolf Larsen


Der er tilsyneladende ikke interesse nok for hjemmedyrkede gulerøder, spidskål og porrer – det ser derfor ud til, at det nu bliver slut med nyttehaver på arealet ved Ladegårdsalléen mellem boligkvarterne Bernts Have og Ladegårdsparken.

Udvalget for Klima og Miljø havde sagen på sit ordinære møde den 4. februar og besluttede at indstille nedlæggelsen til godkendelse.

På onsdag har Økonomiudvalget så punktet på dagsordenen og også her forventes det, at nedlæggelsen vedtages, så Kommunalbestyrelsen på sit møde senere på måneden endeligt kan vedtage nedlæggelsen af nyttehaverne.

Kun tre udlejet
Der er i alt 22 havelodder på på arealet, som ligger på en smal strimmel jord mellem Skagerrakvej og Ladegårdsalléen. Holbæk Kommune står i dag selv for udlejning af nyttehaverne direkte til brugerne, og varetager i den forbindelse administration og tilsyn, samt p.t. drift af haverne, idet kun få af haverne er udlejet.

I 2018 blev området ryddet for bygninger og løse genstande, som nyttehavelejere havde sat op igennem årene. Efter den gennemgribende oprydning besluttede kommunalbestyrelsen, at ordningen med nyttehaerne skulle evalueres.

Foto: Rolf Larsen


Evalueringen viser, at der det seneste år kun har været udlejet tre af de 22 nyttehaver. Det har bl.a. betydet en mistet lejeindtægt på 13.300 kroner årligt samt en forøget udgift til klipning af hække og jævnlig fræsning af de ubrugte haver. Det var udgifter, som tidligere var pålagt lejerne af nyttehaverne.

Kan ikke genetableres
En nedlæggelse af nyttehaverne kan tidligst ske med virkning pr. 1. juni.

Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal være i stedet. Men lokalplanen fra 1995 for området siger, at arealet kun kan anvendes som friareal og med et landskabeligt element. Det kunne f.eks. være med græssende dyr.

At der indtil nu har været nyttehaver på trods af lokalplanen bunder i, at nyttehaverne var oprettet før lokalplanen og derfor kan fortsætte. Men nedlægges de, kan de ikke genetableres.

Leave a Reply