Borgmesteren er positiv overfor udligningsreform: Kan gavne Holbæk

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (A). Foto: Laila Versemann


Holbæks socialdemokratiske borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, ser positivt på regeringens udspil til en udligningsreform, som blev præsenteret i dag.

Udligningsreformen lægger op til en fjernelse af den særlige hovedstadsudligning og ændringer i selskabsskatternes indvirkning på udligningen. Og lægger dermed op til en omfordeling af 1,4 milliarder kroner fra hovedstadsområdet og nogle af de østjyske byområder til 58 andre kommuner – her i blandt Holbæk.

– Det er ambitiøst udspil, der vil skabe en bedre balance i Danmark. Udspillet tager fat på problemerne i udligningen, som vi kender den i dag. Det vil sige, at der bl.a lægges op til at afskaffe hovedstadsudligningen. Samtidig kigger man på selskabsskatterne, som har skabt en ubalance ved at tilgodese enkelte kommuner, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad betydningen bliver for Holbæk Kommune, da der ikke er konkrete tal for Holbæk Kommune. Men regeringen lægger op til, at de vestsjællandske kommuner, der har større sociale udgifter end mange andre kommuner, står til at modtage flere penge.

– Det er alt for tidligt at sige, hvad det her konkret kan komme til at betyde for Holbæk Kommune. Men jeg er selvfølgelig tilfreds med, at regeringen erkender, at vi har nogle særlige udfordringer. Derfor er jeg naturligvis i udgangspunktet positiv overfor udspillet, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Borgmesteren er også tilfreds med, at regeringen lægger op til at lægge flere penge ind i udligningssystemet.

– Jeg synes det er positivt, at der lægges 500 millioner kroner ekstra ind i udligningssystemet. Kommunerne har i mange år været pressede, og derfor er det naturligvis positivt, at man lægger op til et løft af velfærden. Jeg vil dog også sige, at uanset hvor det her ender, så ændrer det ikke på, at vi i Holbæk Kommune fortsat selv har en opgave i at finde penge, så vi kan prioritere de områder, der har mest brug for det, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Denne artikel er publiceret den 30. januar 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply