Gasledning gravet over

Foto: Morten Sundgaard – Skadestedsfotograf.dk


Kort efter klokken 10.30 blev Vestsjællands Brandvæsen kaldt ud til en melding om gasledningsbrud i Rolighedsstræde i Holbæk.

I forbindelse med noget gravearbejde på stedet, var en stikledning blevet gravet over. Gasudslippet var så lille, at det ikke var nødvendigt for brandvæsnet, at udlægge en vandtåge for at forhindre antændelse.

Brandvæsnet blev på stedet indtil gasselskabets teknikere fik lukket for gassen, så reperation af bruddet kunne begynde.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply