Holbæks borgmester ny formand for beredskabskommissionen

Foto: Michael Johannessen.

Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen overtager pladsen som formand for beredskabskommissionen fra Lejres borgmester Carsten Rasmussen.

Det blev besluttet på dagens møde i beredskabskommissionen, idet både Lejre og Sorø kommuner udtræder af det fælleskommunale redningsberedskab. Dermed er borgmesteren i Holbæk Kommune blevet valgt som ny formand.

Og for Christina Krzyrosiak Hansen handler det om at se fremad og have fokus på en række områder.

– Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med medlemmerne af beredskabskommissionen om vigtige og fælles beredskabsfaglige emner. Jeg ser to store vigtige opgaver i det kommende år. At udtrædelsen af Lejre og Sorø foregår åbent og gennemsigtigt på en ordentlig og sober måde. Og så skal vi sikre, at medarbejderne og de frivilliges trivsel i brandvæsenet bliver prioriteret højt, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

På dagens møde i beredskabskommissionen blev det desuden besluttet, at der fremover skal gives en orientering til kommissionen omkring trivslen blandt medarbejderne i brandvæsenet.

Vestsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt §60-selskab og består af en sammenslutning af redningsberedskaberne i Odsherred, Holbæk, Lejre, Sorø og Kalundborg kommuner. Lejre og Sorø har valgt at forlade det fælleskommunale brandvæsen med udgangen af 2020.

Leave a Reply