7. december 2023

Foto: Morten Sundgaard

Foto: Morten Sundgaard
Der var stort engagement blandt deltagerne i workshoppen. Foto: Morten Sundgaard

Onsdag var der et åbent workshop på Slotshaven Gymnasium om Verdensmålene hvor der under overskriften “Vores Liv” blev debateret om og arbejdet med, hvordan man kan gøre en række udvalgte verdensmål til nærværende mål.

Dagen startede med en velkomst og paneldebat med deltagelse af Jonas Christoffersen fra Institut for Menneskerettigheder, Esther Oluffa Pedersen fra RUC, direktør i KVINFO Henriette Laursen samt Marie Gad fra Dansk Industri. TV2 News-værten Gertrud Højlund styrede løjerne undervejs.

Foto: Morten Sundgaard
TV2 News-værten Gertrud Højlund (t.v.) styrede paneldebatten. Foto: Morten Sundgaard

Efter paneldebatten var der workshops, hvor der blev arbejdet med de seks verdensmål som Holbæk arbejder med, Verdensmål 1 (afskaf fattigdom), 2 (stop sult), 3 (sundhed og trivsel), 4 (kvalitetsuddannelser), 5 (ligestilling) og 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner).

“Vores Mål” er et projekt nedsat af Folketingets 2030-panel og Danmarks Statistik, hvor der arbejdes med verdensmålene for at sætte dem ind i en dansk kontekst. Hvad betyder det i en dansk sammenhæng, at vi skal bekæmpe fattigdom, arbejde for ligestilling, en bæredygtig vækst osv.? I hvert fald noget andet end i tredjeverdenslandene.

Deltagerne på den åbne workshop var meget engagerede, stillede spørgsmål, debaterede og kom med masser af gode forslag.

Borgmesteren: Et fælles ansvar

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen lagde også vejen forbi arrangement, hvor flere af gymnasieklasserne på skift deltog i de forskellige workshops.

Foto: Morten Sundgaard
Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen talte til de fremmødte. Foto: Morten Sundgaard

Hun takkede for invitationen og glædede sig over de unges deltagelse i projektet. “FN´s verdensmål er en vigtig sag. For børn, unge og voksne. På den anden side af jorden, men også lige her i Holbæk”.

“Jeg synes at det mest opløftende og håbefulde ved FN’s verdensmål, er at det er noget som vi vær især forholder os til – lige nu. Det gør vi politikere og det gør i elever nu ved at deltage i dagens arrangement. I forholder jeg til verdensmålene, fordi I vil gøre en positiv forskel og rykke verden et bedre sted hen. Det samme gør jeg som borgermester for Holbæk kommune”, lød det.

Borgmesteren kom ind på hvordan verdensmålene på samme tid er en hjælp og en udfordring for os alle, og lagde særligt vægt på ét budskab for de fremmødte ved dagens workshop. “En bæredygtig verden er et fælles ansvar. Et ansvar, vi er fælles om at løfte”.

Hun takkede de fremmødte for deres hjælp til via workshoppen at komme med forslag og input og derved opstille danske mål. Mål som bliver indsamlet og efterfølgende vil være et vigtigt skridt på vejen til at gøre verdensmålene mere håndterbare og vigtige i arbejdet med at føre dem ud i livet.

Ikke alle mål, som Holbæk havde fået tildelt, og som man havde diskuteret dagen igennem, er lige ukendt for Holbæk. Christina fremlagde hvordan, bæredygtig omstilling, uddannelse, og forebyggelse i forhold til sundhed og trivsel, er ting som man allerede har beskæftiget sig en del med i kommunen.

Foto: Morten Sundgaard

Hun fortalte hvordan arbejdet med at gøre Holbæk til en grøn og bæredygtig kommune er i fuld gang:
“Vi kan ikke rulle klimaforandringerne tilbage alene, men vi må gøre vores del. Vi kan ikke læne os tilbage og regne med at folketinget, de grønne organisationer, virksomhederne eller andre løser problemerne. Det er et ansvar og en opgave, vi må og skal påtage os”

Et af de steder hvor kommunen har sat ekstra ind, er arbejdet med sortering og udnyttelse af affaldet. Der sorteres i op til 8 forskellige typer affald og Holbæk kommune er blevet danmarksmestre i affaldssortering, med en sorteringsprocent på 56 i private hustande.
“Det viser os at borgerne gerne vil bidrage til at løse problemerne”, lød det fra borgmesteren.

Skolerne er et af de steder hvor der dog endnu ikke affaldsorteres, hvilket borgmesteren erkendte det skøre i.

“Børnene lære nu at sortere affaldet derhjemme, men når de så kommer i skole skal de pludselig ikke sortere. Det skal der ændres på og der arbejdes allerede på en løsning”.
Ifølge borgmesteren er noget af det som virkelig har boostet arbejdet med at reducere kommunens CO2- udledning, den såkaldte klima-kommune-aftale, som man første gang indgik med Danmarks naturfredningsforening, tilbage i 2009.

“Vi bandt os til at reducere CO2-udledningen med 3 procent om året, men faktisk lykkedes det os at reducere udledningen med en del mere, nemlig 4,5 procent”

Borgmesteren kom også ind på hvordan kommunen netop er gået i gang med en strategisk energiplan.

“Det er en plan der understøtter at vores borgere og virksomheder også kan omstille deres energiforbrug til fossilfri brændsler, og dermed fortsætter vi det lange seje træk med at reducere vores Co2-udslip og gøre de grønne løsninger til noget naturligt. Den grønne omstilling skal stå højt på dagsordenen. Det har vi politikere givet håndslag på og vedtaget i vores arbejdsprogram, hvor konkrete indsatser er sat i gang”.

Foto: Morten Sundgaard

Et af de konkrete projekter som kommunen har valgt at prioritere og som allerede har været i gang et par år nu, er arbejdet med at få uddannelser til kommunen.
“Alle skal have lige adgang til kvalitetsuddannelse. Sådan står der i verdensmålene, og sådan mener jeg det bør være. Det gælder hvis man bor i en stor dansk by, i provinsen eller i en mindre by. Derfor går det ikke at vi centraliserer de videregående uddannelser i de store byer. Vi ved, at mange ikke får en uddannelse, eller ikke får den uddannelse de ønsker sig, hvis de skal flytte eller transportere sig langt. Det er et problem for den enkelte, men det er også et problem for virksomhederne og for os som kommune, fordi vi mangler den kvalificerede arbejdskraft. Derfor er vi optaget af at få flere uddannelser til byen”.

Borgmesteren nævnte også et af de andre verdensmål som man ønsker at prioritere og gøre en ekstra indsat for i kommunen, nemlig sundhed og trivsel.

“Det er ikke kun i den tredje verden, at det er relevant at forholde sig til sundhed og trivsel. Det gælder i høj grad også i Danmark. Nogle børn og familier skal have en ekstra hånd for at komme godt i vej og nogle voksne kæmper med f.eks. ensomhed eller psykisk sygdom. Som kommune og som samfund skal vi være klar til at give dem en hjælpende hånd når de har brug for det, og så skal vi forebygge og hjælpe til hurtigt, så problemerne ikke udvikler sig”

This slideshow requires JavaScript.