Butikker på Stationen

Holbæk Station

Foto: Rolf Larsen

DSB ønsker, at skabe liv i de tomme lokaler i og omkring ventesalen på Holbæk Station.

Det skal ske ved, at der indrettes butikker, konkret frisør- og kosmetikforretning og servicebutik for telefoni og dataudstyr.

Den gældende lokalplan fastlægger området til offentlige formål og restauranter, så hvis der skal være serviceerhverv og detailhandel, kræver det, at der gives dispensation.

Den dispensation tager Udvalget for Klima og Miljø stilling til på sit møde i dag og det forventes, at den bliver vedtaget.

I forbindelse med en høring om forslaget i efteråret, er der ikke indkommet bemærkninger eller kommentarer.

En dispensation vil gælde i tre år, og gives med henblik på, at der udvikles en ny lokalplan for stationsområdet.

Denne artikel er publiceret den 6. januar 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply