Læserbrev: Debat om Holbæk Have velkommen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Debat om Holbæk Have velkommen.

Ældrerådet i Holbæk Kommune afholdt den 28.november et åbent fyraftensmøde om boligstrategi i Holbæk Kommune, hvor mere end 70 personer deltog.
Det står efter mødet klart, at vi har brug for boliger af alle kategorier. Små ejerboliger, andelsboliger, seniorboliger og almennyttige boliger – overalt i hele Holbæk Kommune.
På mødet blev også rejst spørgsmålet om, hvad der skal bygges i Holbæk Have.

I dagene umiddelbart herefter bragte Holbæk Kommune på sin hjemmeside nyheden om et nyt spændende boligprojekt, der er på vej i Holbæk Have.
I ældrerådet har vi over længere tid tilkendegivet et ønske om, at et nyt plejecenter blev placeret her. Dels fordi vi af flere årsager finder, at placeringen på dette sted er rigtig, men også fordi det kan indgå i en god sammenhæng med en række kommunale og sundhedsmæssige aktiviteter og institutioner.

I ældrerådet finder vi, at en lokalplan, som indeholder mange forskellige former for boligbyggeri og andre kommunale institutioner herunder et nyt plejecenter– med plads til grønne områder – vil være det rigtige. Og det bør indgå i den måde, man planlægger anvendelsen af området.

Holbæk Have blev på mødet omtalt som kommunens guldklump, og det bør derfor være egnet til det, som kommunen gerne vil med området.
Vi mener, at man her skal tænke visionært.
Det bør ske, når man konkret skal lave aftaler mellem Kommunerne og Region Sjælland om udbygning af det nære sundhedsvæsen med videreførelse af geriatrisk team, akutpladser, sundhedshus og tilstrækkelig lægedækning i Holbæk Kommune.

Samtidig finder vi, det vil være en god ide og naturligt at bygge et tiltrængt nyt plejecenter i Holbæk Have i stedet for den kortsigtede plan om at udbygge på Samsøvej, med de store ulemper, det vil medføre for personale og beboere.
Efter vores vurdering vil der nemlig på meget kort sigt blive behov for et nyt plejecenter, hvis Holbæk Kommune skal løse udfordringen med, at der kommer flere ældre i de kommende år, hvoraf flere bliver alderssvækkede.
Et tidssvarende og fremadrettet plejecenter med bl. a. nogle af de elementer, som det nære sundhedsvæsen vil indeholde, er vejen frem.
Så politikernes salg af Holbæk Have er derfor ikke kun et spørgsmål om penge i kommunekassen, det indeholder også forpligtelser om at udbygge Holbæk Have på en visionær nåde – og gerne med en blanding af boliger og kommunale funktioner til alle generationer.
Vi hilser en debat om Holbæk Have velkommen – og er indstillet på aktivt at indgå i en sådan dialog.

På vegne af ældrerådet i Holbæk Kommune

Johnny Petersen Medlem af Ældrerådet.
Steen-Kristian Eriksen, Formand for Ældrerådet

Denne artikel er publiceret den 18. december 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply