Plan skal øge trafiksikkerheden i kommunen

Foto: Rolf Larsen

Foto: Rolf Larsen


På Kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften vedtog kommunalbestyelsesmedlemmerne en trafiksikkerhedsplan for årene 2020-2025. Planen skal øge trafiksikkerheden for kommunens borgere.

Det skal ske gennem udbedring af strategisk udvalgte veje, krydsningspunkter og stier samt forebyggende initiativer som f.eks. kampagner.

– Et trafikuheld har store konsekvenser. Ikke bare for de involverede og berørte, men også for samfundet. Derfor gør vi en markant indsats for at nedbringe antallet af trafikuheld og tilskadekomne. Med Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 har vi fået et redskab, der på baggrund af uheldsstatistik, møder og dialog med bl.a. skoler, ungdomsuddannelser og lokalfora udpeger og prioriterer de områder, hvor der er brug for, at vi højner trafiksikkerheden for lette trafikanter og skolebørn, fortæller John Harpøth, viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø.

John Harpøth påpeger samtidig en sidegevinst, idet en sikker infrastruktur samtidig kan medvirke til, at flere trafikanter vælger en transportform, som fremmer sundhed og er klimavenlig. Derudover skal der også lyde en stor tak til de borgere, der er kommet med input til udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen.

Vil halvere antallet af personskader
Trafiksikkerhedsplanen udpeger specifikke steder og strækninger på baggrund af uheldsstatistik, input fra lokalfora, og skoler samt høringssvar mv., der dermed er prioriteret ud fra en samlet faglig vurdering. Målet for Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 er at halvere antallet af personskader på kommunevejene frem til 2025, i forhold til 2015.

– Der tale om en ambitiøs, men realistisk, målsætning. Derfor glæder jeg mig til, at arbejdet med at gennemføre de prioriterede trafiksikkerhedsforanstaltninger i rækkefølge går i gang fra det nye år og årene frem. Det er dog vigtigt at pointere, at listen med tiltag ikke er udtømmende. Og hvis det viser sig nødvendigt, vil nye tiltag kunne prioriteres og gennemføres. Det kan fx være, hvis nye uheldssteder desværre dukker op, eller udvikling af boligområder kræver nye tiltag, fortæller John Harpøth.

Kommunalbestyrelsen afsatte tidligere på året 9 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger i 2020, 7,1 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. i 2022. Herudover er der afsat 18 mio. kr. til deciderede cykelstier, på strækningerne Søstrup-Holbæk Megacenter og Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby, samlet i 2020-2021.

Leave a Reply