Læserbrev: Debat om Holbæk Have velkommen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen


Debat om Holbæk Have velkommen.

Ældrerådet i Holbæk Kommune afholdt den 28.november et åbent fyraftensmøde om boligstrategi i Holbæk Kommune, hvor mere end 70 personer deltog.

Det står efter mødet klart, at vi har brug for boliger af alle kategorier. Små ejerboliger, andelsboliger, seniorboliger og almennyttige boliger – overalt i hele Holbæk Kommune.
På mødet blev også rejst spørgsmålet om, hvad der skal bygges i Holbæk Have.
Jeg synes at en lokalplan, som indeholder mange forskellige former for boligbyggeri og andre kommunale institutioner– med plads til grønne områder – vil være det rigtige. Og det bør indgå i den måde, man udbyder området til potentielle købere.

Holbæk Have blev på mødet omtalt som kommunens guldklump, og det bør derfor være nemt at sælge til det, som kommunen gerne vil med området.

Jeg mener også, at man skal tænke visionært.

Det bør ske, når man skal til konkret at lave aftaler mellem Kommunerne og Region Sjælland om udbygning af det nære sundhedsvæsen med videreførelse af geriatrisk team, akutpladser, sundhedshus og tilstrækkelig lægedækning i Holbæk Kommune.

Jeg finder, det vil være en god ide at bygge et tiltrængt nyt plejecenter i Holbæk Have i stedet for den kortsigtede plan om at udbygge på Samsøvej, med de store ulemper, det vil medføre for personale og beboere.

Et tidssvarende og fremadrettet plejecenter med bl. a. nogle af de elementer, som det nære sundhedsvæsen vil indeholde, er vejen frem.

Så politikernes salg af Holbæk Have er derfor ikke kun et spørgsmål om penge i kommunekassen, men i høj grad et spørgsmål om at udbygge Holbæk Have på en visionær nåde – og gerne med en blanding af boliger og kommunale funktioner til alle generationer.

Johnny
Petersen
Medlem af Ældrerådet.

Denne artikel er publiceret den 12. december 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply