Væltet træ spærrede vej

Foto: Alex Christensen.

Mandag aften ved 21.30-tiden væltede et træ ud over Tobjergvej ved Uglerup på Tuse Næs, så hele vejen var spærret.

Det var dog ikke en opgave for beredskabet, hvorfor et skadeservice firma blev rekvireret til at komme og save træet i stykker, så det kunne fjernes fra vejen. Det skete først i løbet af natten.

Foto: Alex Christensen.

Denne artikel er publiceret den 10. december 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply