Borgmesteren om økonomien: “Jeg er rigtig godt tilfreds”

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (A). Foto: Laila Versemann


Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen glæder sig over, at Holbæk Kommune ser ud til at gå ud af 2019 med god fod på den økonomiske situation.

Fire gange om året revideres årets budget i Holbæk Kommune. Den sidste af de fire årlige budgetrevisioner i 2019 er netop landet. Den viser, at Holbæk Kommune holder sig under servicerammen, og at der samlet set bruges færre penge end budgetlagt.

– Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi nu for andet år i træk holder budgettet ved årets udgang. Vi bad ved sidste budgetrevision organisationen om at udvise økonomisk tilbageholdenhed, og det har virket. Både medarbejdere, ledelse og politikere har arbejdet hårdt for det, og dermed kan vi trygt gå 2020 i møde, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Ved sidste budgetrevision var der en risiko for, at Holbæk Kommune ville overskride det loft, staten hvert år sætter over, hvor meget kommunerne må bruge på service. En overskridelse kunne have betydet en økonomisk sanktion. Det var baggrunden for, at politikerne besluttede økonomisk tilbageholdenhed resten af året.

I budgetrevision 4 lægges der desuden op til i lighed med næste år at flytte asfalt-arbejder fra serviceudgifterne til anlæg. Det er også med til at overholde servicerammen.

Den økonomiske tilbageholdenhed betyder sammen med færre penge brugt på anlæg end forventet, at Holbæk Kommune har et solidt mindreforbrug på omkring 123 millioner kroner.

– Økonomien er fortsat min og resten af Kommunalbestyrelsens vigtigste prioritet. Den stærke styring virker, og det er vores forudsætning for roligt men sikkert at kunne udvikle vores velfærd, slutter Christina Krzyrosiak Hansen.

Denne artikel er publiceret den 23. november 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply