Velbesøgt borgermøde om bosætning på Tuse Næs

Der var fuldt hus, da der mandag aften var borgermøde om bosætning på Tuse Næs. Foto: Alex Christensen.

Der var fuldt hus, da der mandag aften var borgermøde om bosætning på Tuse Næs. Foto: Alex Christensen.

Der var fyldt godt op på tilhørerrækkerne på Udby Skole ved borgermødet om bosætning på Tuse Næs mandag aften.

Henning Wallin Olsen fra Tuse Næs Lokalforum bød velkommen og herefter fik borgmester Christina K. Hansen ordet. Hun talte om vigtigheden af, at komme ud til lokalområderne i kommunen for at få input og møde borgerne.

Kommunens administration fortalte om bolistrategi og udvikling og afvikling på Tuse Næs, og herefter handlede det om boligstrategi og udvikling af nye boligområder og styrkelse af Tuse Næs for både beboere og besøgende.

Lokaludviklingsplanen for Tuse Næs (LUP), der blev præsenteret i september måned ved et arrangement i Tuse Næs Hallen, blev gennemgået med fokus på udvikling af boligområder, herunder 120 boliger i Hørby Nord og et boligfællesskab ved Udby.

Leave a Reply