Forflyttet uden varsel – Blev Karen Thestrup Clausen straffet?

Karen Thestrup Clausen Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Karen Thestrup Clausen Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.


I det seneste nummer af fagbladet Folkeskolen, kan man læse hvordan lærer og medlem af kommunalbestyrelsen i Holbæk, Karen Thestrup Clausen, er centrum i en sag, der ifølge Danmarks Lærerforening, handler om offentligt ansattes ytringsfrihed.

I maj måned – godt en måned inden skolernes sommerferie – blev Karen Thestrup Clausen indkaldt til tjenstlig samtale med kommunens skolechef. Mødet skulle handle om forflyttelse, for Karen Thestrup Hansen skulle ikke længere være lærer ved Skovvejens Skole, afdeling Jyderup, hvor hun ellers har arbejdet i 19 år. Ifølge fagbladet Folkeskolen, fik Karen Thestrup Clausen ikke noget konkret at vide om, hvad hun skulle have gjort, som førte til den tjenstlige samtale og forflyttelse. I alt blev der afholdt tre møder uden der kom konkrete eksempler på, hvad Karen Thestrup Clausen eventuelt skulle have gjort forkert, og der var ifølge Folkeskolen, ikke noget i hendes personalemappe, som kunne kaste lys over det.

Efter de tre møder fik næstformanden i kredsstyrelsen en række notater, som skoleledelsen havde samlet over et par år, hvoraf det fremgik, at det var skoleledelsens oplevelse, at Karen Thestrup Clausen spredte dårlig stemning, ikke udviste tillid til ledelsen og at hun modarbejdede lederens beslutninger.

Skimmelsvamp på skolen
Selv peger Karen Thestrup Clausen i fagbladet på en episode i 2017, som fik hende til at føle, at det begyndte at blive stramt mellem hende og ledelsen:

Gennem sit arbejde i kommunalbestyrelsen blev hun præsenteret for en rapport om problemer med skimmelsvamp på Skovvejens Skole, afdeling Jyderup. I Kommunalbestyrelsen blev politikerne fortalt, at der ikke opholdt sig børn i de lokaler, som var ramt af skimmelsvamp. Men Karen Thestrup Clausen vidste, at det ikke var rigtigt, og påpegede, at der var børn i flere de skimmelsvamp ramte lokaler. Det resulterede ifølge Karen Thestrup Clausen i, at afdelingslederen på skolen sagde, at hun havde “overskredet alle beføjelser”.

Det var samme år, som Karen Thestrup Clausen ikke blev genansat i skolens specialtilbud, efter hun og to kollegaer skulle søge deres egne stillinger på grund af omstruktureringer. Hun var ellers den eneste af de tre, som havde en AKT-uddannelse. I stedet blev hun sat til at undervise i almenklasserne.

Ytringsfrihed
Forflyttelsen har fået hendes kollegaer til at skrive et bekymringsbrev hvor de bakker op om Karen Thestrup Clausen og peger på, at selvom hun stiller kritiske spørgsmål, så er det deres indtryk, at hun altid efterlever og udfører ledelsens beslutninger loyalt.

Brevet skriver kollegaerne ikke kun fordi de står uforstående overfor forflyttelsen af Karen Thestrup Clausen, men også fordi de er bekymrede for deres egen situation og egne rettigheder. For kan de nu også forflyttes uden varsel, hvis de er for kritiske?

I et e-mail svar til Folkeskolen skriver skolechef i Holbæk Kommune, Julie Becher: “Det er korrekt, at der har været en personalesag på Skovvejens Skole, afdeling Jyderup. Her har vi forflyttet en medarbejder til en anden skole. Grundet min tavshedspligt kan jeg ikke udtale mig om personalesager, og derfor kan jeg heller ikke kommentere på indholdet af sagen”.

Hun skriver også, at forflyttelser “ikke er hverdagskost” og “Vi forflytter heller ikke medarbejdere uden forudgående varsel, og der skal være gode grunde til at gennemføre en forflytning. Derfor er der heller ikke grund til generel frygt for forflytninger hos vores medarbejdere på folkeskolerne i Holbæk Kommune.” og hun slår fast, at man som offentlig ansat og som folkevalgt “naturligvis har ytringsfrihed”.

Læs videre: Folkeskolen nr. 16 2019 (.pdf-fil, eksternt link).

En kommentar

Leave a Reply