Politiet indfører visitationszone i Holbæk

Politiet har indført visitationszone i store dele af Holbæk fra i dag og 14 dage frem. Grafik: Politiet.


Midt- og Vestsjællands Politi intensiverer sin tilstedeværelse i Holbæk og indfører samtidig visitationszone i store dele af byen.

Det sker som følge af skuddrabet på en 18-årig mand søndag aften i Ladegårdsparken.

Politiet har iværksat en målrettet efterforskningsindsats for at søge at finde den eller de ansvarlige for drabet og få dem draget til ansvar. For at imødegå risikoen for nye hændelser indføres der endvidere fra i dag og foreløbig 14 dage frem en visitationszone i Holbæk by.

Det er politiets opfattelse, at drabet kan have sammenhæng med en skudepisode den 27. marts 2019 ved Mellemvang – Holbæk Have og med efterårets konflikt mellem kriminelle grupperinger i Holbækområdet.

Intensiveret patruljering
Politeit styrker den patruljemæssige tilstedeværelse i Holbæk på alle tider af døgnet. Desuden vil både politikredsens tryghedsskabende lokalbetjente og den mobile politistation være til stede i byen. Formålet med indsatsen er at komme i dialog med borgerne i Holbæk og øge trygheden ved en synlig og stærk polititilstedeværelse.

Ny visitationszone i Holbæk gældende fra dags dato og 14 dage frem
Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands politikreds har bestemt, at politiet i ovennævnte periode skal have udvidet mulighed for at foretage stikprøvevisitationer i Holbæk by. Området er afgrænset på følgende måde:

Visitationszonen afgrænses af rundkørslen ved Roskildevej og Skagerakvej, ad Skagerakvej frem til Højvang og herefter af første sidevej til højre på Højvang og af Fælleden frem til Holbæk Have. Kattegatvej afgrænser herefter zonen frem til Munkholmvej.

Herefter følger zonen Munkholmvej frem til Labæk og herefter ad Labæk frem til Havnevej. Zonen afgrænses herefter af Havnevej og videre frem til krydset Havnevej, Ahlgade, Valdemar Sejrsvej og Kalundborgvej.

Kalundborgvej afgrænser herefter zonen frem til Stenhusvej og videre ad Stenhusvej frem til rundkørslen ved Skagerakvej. Zonen afgrænses herefter af Skagerakvej frem mod rundkørslen ved Roskildevej.

Visitationszonen giver politiet mulighed for at foretage stikprøvekontrol med det formål at kontrollere, om nogen i området besidder eller bærer våben. Politiets indsats har til formål at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Leave a Reply