Læserbrev: Kommunens forvaltningskultur skal ændres radikalt

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Kommunens forvaltningskultur skal ændres radikalt

I en analyse indrømmer TV2 Øst’s politiske redaktør, at han kan have taget fejl og at biogasanlægget alligevel ikke bliver bygget ved Snævre Vest. Så vidt, så godt.

Lad os nu antage, at han får ret, så ændrer det ikke ved, at Holbæk Kommune alligevel sidder tilbage med et demokratisk problem.

Biogassagen er blot den sidste i rækken af sager, hvor kommunalbestyrelse, borgmester og fagudvalg ikke er blevet fyldestgørende oplyst til at kunne træffe politiske beslutninger på et seriøst grundlag. Flere byrådsmedlemmer har fortalt, at de har fået mere viden om sagerne ved at læse Facebook og læserbreve end ved at læse, hvad kommunens administration tilbyder.

Vi kommer ikke uden om at måtte indse, at kommunalbestyrelsens og borgmesterens primære informationsgivere – kommunens direktion – ikke magter at leve til officialprincippet.

Gang på gang viser det sig, at sagers forhistorie, sagers kompleksitet, sagers videregående perspektiver ikke er oplyst eller problematiseret til politisk beslutning.

Eksemplerne er legio:

  • Rensningsanlægget på Næsset var ikke oplyst ordentligt, hverken i forbindelse med, hvad det eksisterende anlæg kunne eller i forbindelse med, hvor det egentlige ønske om at få bygget et anlæg ved Bognæs kom fra.

Men enhver borger kunne læse det i kommunens egne materialer.

  • I et utal af lokalplansager er der uden hæmninger givet tilladelser til afvigelse i byggeriers udseende, farver, materialer, højder og bredder med mere 30%.

Holbæk by forslummer i ligegyldighed.

  • I Sportsbysagen magtede administrationen ikke at føre et tilsyn med OPP-byggeriet fra dets start, men valgte at være sleeping -partner. Det medførte den famøse regning på 11 mio.kr., som vi stadig venter en forklaring på ude i virkeligheden. Om kommunaldirektørens egenhændige greb i kommunekassen er blevet udredt for byrådsmedlemmerne henstår også i det uvisse. Sidenhen har kommunalbestyrelsen måttet ansætte et konsulentfirma til at varetage tilsynet og udsættelserne i en foreløbig ukendt tid.

Administrationens afmagt står skarpt i den nedgående sol.

  • I skolestruktursagen ender et fagudvalg med en rapport, der fører ingen steder hen, baseret på udvalgets selvgjorte ”lytninger” og forvaltningens undersøgelsesmetodik, som på intet punkt lever op til almindelige kriterier for holdbar viden.

Politiske ambitioner om et bedre skolevæsen blegner væk.

  • Og sidst i biogassagen har en borgergruppe af egen drift måttet opklare, udrede, analysere og konkludere på materialer om lugt, ejerforhold, kapitalinteresser, skatteforhold m.m. i et omfang, som gør indsatsen fra kommunens administration tåkrummende pinlig.

Borgerne kan med rette spørge, hvad vi har administrationen til.

De nævnte eksempler er alle af ADMINISTRATIVT indhold.

Ser vi på den RÅDGIVNING, som – i hvert fald set ude fra – gives til borgmester og kommunalbestyrelse, så er kvaliteten ikke bedre. Måske dårligere. Lad os se på det nyeste eksempel:

På det første kommunalbestyrelsesmøde, hvor biogassen var oppe, endte det med, at placeringssagen blev sendt ud i ”en proces” med stemmerne 18-12.

  • En kvalificeret rådgivning skulle have været givet INDEN afstemningen, idet man som byråd derved havde kunnet give sig selv to muligheder, nemlig enten en fornyet sagsbehandling med mulighed for alternativer eller, som det nu blev, et ” videre arbejde med planen”. Et par behjertede byrådsmedlemmer forsøgte at foreslå det, men druknede komplet.
  • Den rådgivning skulle være effektueret med henvisning til, at der tegnede sig i horisonten en potentiel splittelse i byrådet, som ingen borgmester, der gerne vil demokratiet, kunne være tjent med. Den rådgivning blev ikke givet – i hvert fald ikke set ude fra.
  • Og den samme rådgivning blev åbenbart heller ikke givet, da sagen var oppe anden gang. Kendsgerningen – det splittede byråd – blev markeret med stemmerne 16-15! Om en eller flere af de 16 – efter selv at have indåndet stanken, efter selv at have set gylledirektøren krybe til korset og selv at have hørt på borgerargumenter af topkvalitet – nu vælger at kravle ned af træet vil tiden vise.

Ser vi på disse sager sådan lidt fra oven, så står det bøjet i neon, at kommunens forvaltningskultur må og skal ændres radikalt.

Det gælder både administrativ formåen med at opfylde det fundamentale officialprincip, og det gælder det at give rationel rådgivning, når situationer opstår og nødvendiggør, at en neutral synsvinkel perspektiverer mulige følger af nærliggende politiske beslutninger, som ingen politiker nødvendigvis vil kunne overblikke, netop fordi de er parter i selve situationen.

Som det er blevet nu, bliver kommunens dygtigt arbejdende ”menige” medarbejdere misopfattet og udstillet som uduelige og i nogles opfattelse som indspiste.

Det er en helt igennem uretfærdig behandling, og det er ikke nok, at kommunaldirektøren stiller sig op på et borgermøde og siger, at en vred borger ikke må tale hårdt til en medarbejder. Det er kommunaldirektørens ansvar, at forarbejdet til medarbejderens indlæg på borgermødet er kvalitativt i orden.

Det er forvaltningskulturen i kommunens administration, der skal ryddes op i. Den oprydning er direktionens opgave, som skulle have været løst for længst.

Når duften har lagt sig efter Gyllegate, uanset det endelige udfald, så har vores 31 kommunalpolitikere en politisk-administrativ opgave foran sig, som de pinedød er nødt til at se i øjnene.

Og nødt til løse – uanset de konsekvenser, som løsningen måtte kaste af sig…

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 28. april 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply