Læserbrev: Tanker – dagen derpå! – fravær af demokrati

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Tanker – Dagen Derpå!
Fravær Af DEMOKRATI.

Tirsdag d. 16. april 2019 blev der afholdt et borgermøde i Orø Hallen, hvor godt og vel 200 borgere fra øen var dukket op.

Anledningen var, at vi har gennemgået et meget uskønt forløb fra Region Sjælland’s side omkring lægesituationen på øen.

Regionen har nu – uden nogen som helst dialog med borgerne – måske tværtimod – blot meddelt patienterne på øen, at de pr. 1. maj ikke vil kunne få en konsultation hos en læge på øen, i modsætning til i dag, hvor lægen er i satellitklinikken 2 gange om ugen.

Fra 1. maj kan man kontakte en sygeplejerske på klinikken nogle formiddagstimer hver dag. Hun kan efter sin visitation bede patienten komme senere/på et andet tidspunkt, hvor der så vil blive oprettet en digital kontakt til lægen i Holbæk. Lægen vil så herefter beslutte sig til, hvad der videre skal ske, evt. en konsultation på klinikken i Holbæk.

Og så kommer vi til borgermødet i går, hvor formanden for Det NÆRE Sundhedsvæsen, sammen med et udvalgsmedlem fra DF – Jan Herskov og et medlem af regionsrådet Trine Andersen (A) – ”belærte” alle 200 fremmødte om, at DE i stor enighed i udvalget havde valgt den allerbedste løsning for borgerne på Orø. Og at man var ”nødt til at acceptere at de digitale løsninger var kommet for at blive”.

Og dér vi så alle 200 ”børnehaveklasses elever” og blev på bedste skolestue maner belært af de 3 fremmødte ”lærere”, at vi bare havde at være meget taknemmelige over, hvad de efter deres mening – eller måske nærmere efter forvaltningens ?? – havde fundet godt nok til Orø.

Og det uden på noget som helst tidspunkt at involvere eller gå i dialog med de berørte interessenter – nemlig Borgerne.

Transporten af f.eks. de ældre borgere, som kan komme til lægen ved hjælp af venlige naboer, skal nu afsted med Flextrafik – og så gik den dag!!! – og mens de syge og dårlige ældre kører Sjælland tyndt (fordi sådan virker Flextrafik jo desværre ofte) – og ikke at forglemme udgifterne, som Holbæk Kommune så vil få ”glæde af”. Og kommunen har vel ikke brug for forøgede udgifter i disse svære tider for vor kommune ???

Men det som rigtig kan gøre mig bekymret og vred, det er denne nedværdigende behandling af de ældre – med dårlig livskvalitet til følge – og til vore unge familier, som nu skal bruge uhensigtsmæssig megen tid – på de samme landeveje – når rollingerne bliver syge. Unødig tid og tabt arbejdsfortjeneste til følge.

Og så CO2 udledningen !!! Så bliver kommunen nok nødt til at bygge 2 store biogasanlæg som kompensation for den forøgede CO2 udledning. Nej tak !!

En løsning, som kunne være rigtig god og som er en SUCCES i Region Syd, er at Regionen ansætter læge og andet personale til klinikker, som man har svært ved at få praktiserende læger til at overtage. Men dette har Nicolai Nicolaisen nægtet, og nægter fortsat. Han vil hellere – i stedet for at høre på de gode erfaringer i en nabo region – læne sig op ad erfaringer, som han og regionen har modtaget fra Sverige og Norge, hvor man i fjerne fjeld egne har indført det såkaldte tele-medicin, hvor borgeren, som sidder hundreder af kilometer fra en læge, kan konsultere lægen via digitale løsninger. Og ja, dét er da supergodt dér og bliver nok også mere og mere virkelighed her – og juhuu for dét.
Men nu vil man altså tvinge de ældste medborgere på Orø til at skulle forholde sig til en skærm. Og dét vil for ganske mange være næsten som at møde en læge i systemet som ikke taler dansk, således det kan forstås. Det vil være som et ”fremmedsprog” – og alt dette skal man forholde sig til SAMTIDIG med at man er syg, dårlig og gammel !! Det er ganske enkelt uværdigt.

Det stod også helt klart for Hjemmeplejen på Orø, at den potentielle nye læge i Holbæk, som ville komme på hjemmebesøg på øen ”efter behov” angiveligt slet ikke var klar over omfanget af disse besøg, som de sidste par år har været en del af lægens og sygeplejerskens arbejde de dage, hvor de var på øen. Dét blev der spurgt ind til hos politikerne – og tavsheden ”larmede”.

Jeg synes, at Regionsrådet skal skamme sig. Altså hvis man politisk HAR truffet denne beslutning ??? For det kan man da være meget i tvivl om, om dette er besluttet af en forvaltning og 2 håndfulde politikere – nemlig de 9 i det NÆRE udvalg samt Regionsrådsformanden.

Frustrationerne og den manglende viden om, hvad der vil ske om 13 dage !!! fik en af borgerne på mødet til at udbryde:
Vi er jeres arbejdsgivere – Vi vil have en læge 2 dage om ugen – her og nu.

Hanne Duelund Larsen
Salvigvej 12
4305 Orø

Denne artikel er publiceret den 17. april 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply