Læserbrev: Lidt mere om sportsbyen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Lidt mere om sportsbyen

Jeg er stor tilhænger af, at vi i Holbæk får Sportsbyen, hvor stort set alle aktiviteter samles til fælles glæde for borgerne i kommunen. Jeg har været begejstret for tanken lige siden den første gang, at ideen blev præsenteret for det daværende byråd.

Nu glæder vi os bare til, at de mange aktiviteter bliver færdige, så området kan blive brugt af flest mulige borgere.

Det er rigtig ærgerligt at konstatere, at de handicapforanstaltninger, som man påpegede i etableringsfasen, ikke er udført. Som beskrevet af handicaprådets formand, Sytter Kristensen, så er elevatorerne ikke i den lovede størrelse. Det kan give problemer med nogle af de store el-kørestole, som mange handicappede er afhængige af. Der er heller ingen lift ved varmtvandsbassinet i svømmehallen, hvad der også blev lovet på et meget tidligere tidspunkt. Der er også forskellige andre mindre men afgørende mangler, der ikke er brugervenlige for handicappede.

Jeg ved positivt, at i alt fald to Venstre medlemmer af det daværende byråd og handicapråd har påpeget, at det var vigtigt at huske at lave handicapforanstaltningerne.

Hvem der har ignoreret dette, kan jeg ikke vide, men fakta er, at der ikke er udført det, som man for længst har påpeget som vigtige ting, så alle kan få glæde af Sportsbyens mange faciliteter.

Jeg forventer, at nogle kreative mennesker kan finde gode løsninger og rette op på tingene. Jeg er helt sikker på, at der bliver fulgt op på sagen i Udvalget for Ældre og Sundhed og i Handicaprådet, hvor jeg er medlem begge steder.

Carsten Andersen

Medlem af Udvalget for Ældre og Sundhed,
Handicaprådet og Kultur og Fritidsudvalget.
Kommunalbestyrelsen i Holbæk for Venstre.

Denne artikel er publiceret den 17. april 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply