Ø-boere mødes om lægesituationen

Arkivfoto: Bru-nO / Pixabay
I aften er der møde om lægesituationen på Orø.

På Orø har man haft en noget omtumlet lægesitution de seneste år efter øens læge Carsten Roug gik på pension. Siden har to forskellige læger haft tjansen på øen, men begge læger stoppede af sig selv efter kort tid.

Indkaldelse til beboermøde i aften i Orø Hallen.

På Orø har man ikke en såkaldt Ø-læge ordning, som øens beboere skal være tilknyttet. Faktisk har ca. 38% af øens beboere deres læge på fastlandet, ifølge Region Sjælland. Det er også den vej man i Region Sjælland har kigget, som løsning på den manglende læge.

En undersøgelse foretaget i forbindelse med et møde hos Udvalget for det nære sundhedsvæsen viste, at der var nok ledige pladser hos læger i både Holbæk og Kirke Hyllinge.

Orø beboerforening har foreslået, at den seneste læge, Henrik Jepsen sammen en en sygeplejerske ansættes af regionen. Regionen på den anden side, at har sendt breve ud om,, at øboerne, som har været tilmeldt Henrik Jepsen, fremover skal gå til læge hos Frans Ourø i Holbæk eller betjenes af en sygeplejerske, som får lægelig supervision.

Den besked har gjort mange Orøborgere vrede af flere årsager. De føler, at øens lægepraksis således nedlægges og det vil være for lang en rejsetid, at skulle tage til Holbæk for at gå til lægen. Desuden mener de, at det må være en procedurefejl, at de kan få besked om lægeflytning, før Regionsrådet har taget stillign til spørgsmålet. Det sker først den 29. april, altså to dage før, borgerne skal skifte læge.

Aktive øboere i protest
Lægesituationen har fået øboerne op af sofaerne. F.eks. er der blevet indsamlet ca. 1100 protestunderskrifter, og der er afleveret orienterings- og protestskrivelser til de ni partiets formænd på Christiansborg.

Orø Beboerforening har indkaldt til borgermøde i aften kl. 19.00 i Orø Hallen, hvor formanden for Regionens Udvalg for det nære sundhedsvæsen, Nicolai Nicolaisen (S), som selv bor på Orø, vil deltage.

Skriv et svar