Læserbrev: Gyllegate II

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Gyllegate II

Forleden blev det oplyst, hvem de politiske medlemmer af en biogasfølgegruppe uden kommissorium skulle være. I sig selv en anakronisme, men den lader vi lige ligge.

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen


Derimod vil jeg fokusere på, at med den famøse 18-12 afstemning i byrådet i januar blev sagen låst fast i en traditionel kommunal spændetrøje, – ”en høring”. Bevidst eller ubevidst?

En høring kan udelukkende handle om ét forhold, ikke om fx andre placeringer, eller om der overhovedet skal etableres et anlæg i kommunen.

En høring er tænkt som en demokratisk mulighed for offentligheden til at ytre sig om en sag, som kommunalbestyrelsen senere skal beslutte. Men den begrænser samtidig processen til kun at omfatte ét eneste forhold – i dette tilfælde en placering præcis der, hvor Nature Energy ønsker biogasanlægget – intet andet.

At man garnerede sagen med forblommede ord om, at ”vi starter kun en proces” osv. er ligegyldigt. Lige som det er uden betydning for den grundlæggende fadæse – en høring – at Lokallisten efterfølgende kom i tanker om, hvorfor den hedder, som den hedder og trak følehornene til sig.

Der lurer stadig en ulykkelig og tåbelig næsten fifty-fifty afgørelse i horisonten. Og den er tåbelig, fordi det blev til en høring.

Da der tegnede sig en snæver afgørelse i løbet af debatten hin aften i januar skulle ”nogen” have grebet ind og have sendt sagen tilbage til udvalget. Det havde givet en langt mere åben situation for en løsning. Nu er byrådet bundet til at danse efter bygherrens pibe – anlægget skal/skal ikke ligge der, hvor han vil have det. Alle- såvel byrådet som de, der høres – skal nu forholde sig til det og kun det. Alle gode idéer til andre løsninger skal afvises.

Enkelte byrådsmedlemmer forsøgte at nævne en anden vej. Det blev overhørt af dem, som havde kunnet sende sagen tilbage eller sat det under afstemning som et forslag.

Hvis kommunalbestyrelsens forretningsorden ændres i retning af mit forslag om konsultation af kommunens administration på selve byrådsmødet, så vil sådanne blindgyder kunne undgås. Borgmesteren kan også selv indføre ændringen under henvisning til en smidigere sagsgang eller bedre information af medlemmerne. Et sådant forslag kommer næppe fra administrationen.

Kører sagen videre som en høring forbliver Gyllegate Gyllegate – enten for den lugtfri bygherre eller for det lokale demokrati. Et borgerdrevet forslag om en energiplan kan blive en midlertidig redning for demokratiet, men det grundlæggende politisk-administrative fejltrin blev stadig begået i januar.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Leave a Reply