7. december 2023

Arkivfoto: Rolf Larsen

På sit møde i onsdags godkendte kommunalbestyrelsen at ændre ungdomsbyrådet. Der nu hedder Holbæk Ungdomsråd, og hvor flere unge får mulighed for at deltage.

Tidligere var det kun unge op til 18 år, der kunne blive medlem, men de unge over 18 år har også vist interesse for at være med. Den nye ramme ændrer nu aldersgruppen til at være fra 14-25 år, ligesom alle i aldersgruppen i Holbæk Kommune kan deltage i ungdomsrådets arbejde.

I den nye ramme for ungdomsrådet er formålet blevet opdateret, så ungdomsrådet nu skal bidrage til, at:

– Alle unge har en stemme i den offentlige debat og bliver inddraget i demokratiske processer og politiske spørgsmål ved, at rådet er talerør for de unge i kommunen.
– Alle unge bliver en del af fællesskaber, der fremmer medborgerskab, både kulturelt og politisk.
– Alle unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse.
– Unge med fysiske, psykiske og/eller sociale problemer får den hjælp, som de har brug for.

Ungdomsråd er ikke nyt
Holbæk Kommune har siden 2011 haft et ungdomsbyråd, hvor de ungeigennem forskellige aktiviteter har engageret andre unge til dialog om unges skole, uddannelsesmuligheder og fritids- og hverdagsliv, for eksempel Folkemødet, Jagten på de gode idéer og Demokratidagen. Det er aktiviteter, der har været med til at skabe dialog mellem unge og politikere om det gode ungdomsliv. Med de nye rammer skal ungdomsrådet indgå aftale med to medlemmer af Kommunalbestyrelsen om at være unge-ambassadører. De skal hjælpe med at forbedre dialogen mellem unge og politikere.

Voksenbyrådet har siden ungdomsbyrådets oprettelse skiftet navn til kommunalbestyrelse, så navnet ”Holbæk Ungdomsbyråd” var blevet lidt uaktuelt. Ifølge de unge i ungdomsbyrådet ville ungdomskommunalbestyrelse blive for langt, og derfor er det endt med ”Holbæk Ungdomsråd”.