Læserbrev: Skal foreningerne hjælpes økonomisk til udflytning til sportsbyen?

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev.

Skal foreningerne hjælpes økonomisk til udflytning til sportsbyen?

Tiden nærmer sig – forhåbentlig – for hvornår en lang række af holbæk bys idrætsforeninger skal flytte ud i sportsbyen.

I den forbindelse har der rejst sig en række problemstillinger i forhold til afvikling af de gamle faciliteter – hvem ejer dem? – hvordan skal de leveres tilbage til kommunen? – hvad har tidligere borgmestre lovet? – hvad er skrevet og hvad er sagt?

Uden her at gå ind i hvad der vil være rigtigt at gøre i det enkelte tilfælde, så vil enhedslisten godt hejse et flag for de løfter der også blev givet i sin tid. Nemlig løftet om at udgifterne til opførelsen (og vel dermed også indflytningen i) af sportsbyen, ikke skulle gå ud over lokalområderne.
Vi har i kommunalbestyrelsen besluttet at de penge vi skal bruge til sikring af skoleveje/cykelstier primært skal skaffes gennem salg af kommunal ejendom. – og de kommunale ejendomme der skal sælges i denne periode er i høj grad de grunde hvor de gamle idrætsanlæg ligger.

Derfor er det et kæmpe dilemma når vi står med idrætsforeninger som siger “ vi har ikke pengene til at rive de gamle bygninger ned” eller “ vi skal bruge penge til vores planlagte arbejde” …alt sammen problemer som vi selvfølgelig gerne vil hjælpe vores foreninger med. – men samtidig vil vi gerne kunne anlægge lagt flere cykelstier og sikre langt flere skoleveje end vi gør.

Kunne man tænke sig at det erhvervsliv som også gerne vil nyde godt af sportsbyens faciliteter til messer mv, gik mere aktivt ind og hjalp idrætsforeningerne ud af de økonomiske klemmer de står i i forbindelse med flytningen?

Med venlig hilsen

Karen Thestrup Clausen (Ø)
Formand for Børn & Unge udvalget
Næstformand for Klima og Miljøudvalget
Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune

Denne artikel er publiceret den 10. februar 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply