Læserbrev: Vedr. biogasanlæg i Regstrup Syd

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Vedr. biogasanlæg i Regstrup Syd

Kære Politikere i Holbæk kommune,

Set i lyset af den seneste undersøgelse foretaget af Energistyrelsen og Cowi (se opslag nedenfor fra René Bergqvist), hvoraf det fremgår at der sker ikke uvæsentlige udslip af metangas fra biogasanlæg, så må jeg spørge:

Hvor meget mere skal der til før I stopper op, og tænker jer om en gang mere?

De oplysninger I har modtaget fra producenten bag Biogasanlægget om CO2 reduktionen er direkte vildledende.

Santidig udledes der ikke uvæsentlige mængder metangas – og som det fremgår af undersøgelsen, så viser netop metangas fra biogasanlæg sig, at være langt værre end først antaget som drivhusgas.

I taler om at sikre vores børns fremtid – men der ligger så mange UVILDIGE undersøgelser, der ikke bakker op om jeres (eller skal man sige kapitalfondens) beregninger – faktum er, at I ikke har undersøgt nærmere om de fine salgstal fra NE reelt holder vand.

De (mange???) arbejdspladser er heller ikke et holdbart argument. Det drejer sig om max 20 direkte arbejdspladser – og hvor mange arbejdspladser og skattekroner (og de går jo rent faktisk til fællesskabet – og ikke i lommen på en kapitalfond) tabes der som følge af at 3 landsbyer dør ud fordi ingen ønsker at bo her?

Og argumentet om etableringsomkostninger af infrastruktur ved andre beliggenheder på mellem 5-20 mill. kroner. Det svarer til mellem 1.000-4.000 kr. pr. berørt borger ved placering i Regstrup Syd (det I så pænt kalder Snævre Vest – i øvrigt et begreb, der ikke eksisterede, før placeringen i Snævre blev stemt ned i December – begrebet Snævre Vest er blevet opfundet til lejligheden).

NE har ved andre anlæg skulle bekoste og etablere veje på mere end 550 m. – og jeg husker, ar vores kære borgmester udtalte, at de infrastrukturændringer Regstrup Syd kræver ikke ville koste kommunen en krone – hvorfor bliver det så pludselig tilfældet ved en anden placering?

Og skulle det nå dertil, så er jeg sikker på, at borgerne i det berørte område gerne spæder til eller låner jer pengene – hvis I skal insistere på at etablere et biogasanlæg i kommunen – uagtet det ikke giver jer den grønne omstilling I er så forhippet på.

Man kunne jo også vælge at sige til kapitalfonden at de må smide lidt af deres overskud (hevet ud af statskassen via statsstøtten – for skidtet kan jo ikke tjene penge til dem, vis ikke staten bidrager) til at etablere den fornødne infrastruktur – det er jo i bund og grund vores surt betalte skattekroner, som de stikker i lommen.

Det er ingen skade til at blive klogere – men det er at yde vold på et helt samfund, jeres integritet og hele det demokratiske process, hvis I fortsætter med dette projekt trods bedrevidende.

Forvaltningen har i den grad fejlet i denne sag, og IKKE opfyldt deres pligt til at undersøge sagen til bunds, og baseret på objektiv materiale.

Jeg håber, at I ligesom mange andre kommuner vågner op, og stemmer med fornuften på onsdag.

Lad jer nu ikke længere forblænde af en udenlandsk kapitalfond, et udvalg, som driver en hel anden agenda, og en forvaltning, der ikke har gjort sit forarbejde – men træk vejret, få læst det omfattende materiale igennem, som i detaljer dokumenterer, hvorfor I ikke skal stemme ja på onsdag.

Mvh

Karina Moll
Sdr. Jernløsevej 79
4420 Regstrup

One comment

  • Hanne Duelund Larsen

    Hej Karina Moll,

    Du omtaler et opslag fra Réne Bergqvist – det kan jeg ikke se. Er det faldet ud ?

    Du har nemlig helt, helt ret – desværre – i dit sidste afsnit i læserbrevet.

    Dette er en beskæmmende sag og dårligt politisk arbejde.

Leave a Reply