Sparede buspenge skal bruges på måger og katte

Foto: Rolf Larsen.

Holbæk Sportsby er forsinket og forventes først åbnet den 22. februar næste år – dermed kan der spares penge på busdriften til og fra idrætsanlægget og de penge har Dansk Folkeparti et forslag til hvordan skal bruges.

På kommunalbestyrelsesmødet den 12. december skla der tages stilling til, om busforbindelsen til Sportsbyen udskydes fra 1. januar 2019 til sportsbyen ibrugtages den 22. februar 2019. Hvis det vedtages, så vil der være en pose penge i besparelse og den vil Dansk Folkeparti i stedet bruge til bekæmpelse af måger og der indgås en aftale med Kattens Værn, i lighed med den man tidligere har haft, om indfangning af vilde katte.

Opstarten af mågebekæmpelsen og aftalen med Kattens Værn kan, ifølge Dansk Folkepartis forslag, sættes i gang, når besparelsen ved at udskyde busforbindelsen til sportsbyen er kendt.

Når man på nuværende tidspunkt ikke kender en eventuel besparelse skyldes det, at man gennem Movia har bestilt kollektiv trafik til Sportsbyen med opstart d. 2. januar 2019. Men ændringer af kollektiv trafik skal ske med 3 måneders varsel. Derfor vil det kræve forhandling mellem Movia og operatøren om kompensation for udsættelse af kørslen. Administrationen har bedt Movia forhandle med operatøren, så det afklares, hvilke udgifter der vil være for Holbæk Kommune, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at udsætte den kollektive trafik til Sportsbyen indtil 22.02.2019. Forhandlingerne gennemføres under forudsætning at kommunalbestyrelsen gør netop dette.

Busruten til Holbæk Sportsby har en estimeret årlig udgift på 3 mio. kr. svarende til 250.000 kr. pr. måned.

Denne artikel er publiceret den 8. december 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply