29. november 2023

Den nye visitationszone. (Politi grafik)

Den nye visitationszone. (Politi grafik)

Midt- og Vestsjællands Politi har bestemt, at politiet forsat skal have udvidet mulighed for at foretage stikprøvevisitationer i et område i Holbæk. Derfor er visitationszonen, som blev bestemt d. 25. oktober blevet forlænget til deb 22. november.

Visitationszonen dækker en central del af Holbæk bymidte og afgrænses af rundkørslen ved Roskildevej og Skagerakvej, ad Skagerakvej frem til Højvang og af Fælleden frem til Holbæk Have. Kattegatsvej afgrænser herefter zonen frem til Munkholmvej. Herefter følger zonen Munkholmvej frem til Labæk og herefter ad Labæk frem til Havnevej. Zonen afgrænses herefter af Havnevej og videre frem til krydset Havnevej, Ahlgade, Valdemar Sejrsvej og Kalundborgvej.
Kalundborgvej afgrænser herefter zonen frem til Stenhusvej og videre ad Stenhusvej frem til rundkørslen ved Skagerakvej.
Zonen afgrænses herefter af Skagerakvej frem mod rundkørslen ved Roskildevej.

Baggrunden for beslutningen om forlængelse af den etablerede visitationszone er, at der efter politiets opfattelse verserer en voldelig konflikt mellem Bandidos og personer med tilknytning til Vang-kvarteret i Holbæk, der begge har adgang til våben. Der er på den baggrund en forøget risiko for, at der foretages en strafbar handling, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Formålet med den målrettede indsats er at kontrollere, om nogen i området besidder eller bærer våben. Politiets indsats har til formål at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Opholdsforbud i klubhus

Midt- og Vestsjællands Politi forbyder desuden forsat enhver adgang til adressen Østerstræde 4, 4300 Holbæk i medfør af lov om ophold i bestemte ejendomme. 

Dette forbud forlænges indtil videre i 14. dage frem til 22. november 2018 klokken 17.00.