Folketingets uddannelsesformand vil have læreruddannelse til Vestsjælland

I mange år blev der uddannet lærere på Holbæk Seminarium. Men i 2014 blev læreruddannelsen i Holbæk nedlagt. Arkivfoto: Rolf Larsen

En ny læreruddannelse i Vestsjælland er den eneste løsning på lærermanglen i de vestsjællandske kommuner. Det mener Socialdemokraten Rasmus Horn Langhoff, der er formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg.

– Da jeg som barn voksede op i Vestsjælland, der havde vi hele to læreruddannelser. En i Holbæk og en i Haslev. I dag har vi ingen. Og resultatet taler sit eget tydelige sprog: vi er i alvorlig mangel på uddannede lærere i det vestsjællandske kommuner, siger Rasmus Horn Langhoff.

Rasmus Horn Langhoff (S). PRfoto.


Det konkrete forslag om en ny læreruddannelse i Vestsjælland, er et led i en samlet uddannelsesplan for Region Sjælland, som uddannelsesformand Rasmus Horn Langhoff har i støbeskeen.

– Vi har brug for flere lærere, men der er også andre faggrupper hvor vi i dag savner et godt lokalt uddannelsestilbud i Regionen – eksempelvis IT-ingeniører, maskinmestre og meget mere. Derfor efterlyser jeg nu input og gode ideer til, hvordan vi får de uddannelser som vi har behov for – og hvordan vi sikrer, at uddannelsesinstitutionerne har de rette økonomiske forudsætninger for at starte de nye uddannelsestilbud op, udtaler Rasmus Horn Langhoff.

Rasmus Horn Langhoff har taget kontakt til en række uddannelsesinstitutioner og andre aktører, for at komme videre med sin uddannelsesplan. Et er dog sikkert: Der er behov for en læreruddannelse på Vestsjælland. Det er dog for tidligt, at lægge sig fast på den nøjagtige placering.

– Der er flere oplagte steder man kan placere en ny læreruddannelse. Det kan fx være i Slagelse eller Holbæk. Det handler til syvende og sidst om, hvordan man både kan sikre den bedste geografiske spredning i region Sjælland og samtidig sikre et tilstrækkeligt højt fagligt niveau. Det afgørende er, at Vestsjælland i fremtiden, kan få uddannet de lærere der er behov for, afslutter Folketingets uddannelsesformand Rasmus Horn Langhoff.

Denne artikel er publiceret den 24. oktober 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply