Læserbrev: Skal kræftpakker finansieres via satspuljemidler?

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Skal kræftpakker finansieres via satspuljemidler?

En del af finansieringen af den regionale behandlingspsykiatri fastlægges i de årlige satspuljeaftaler. Når de midlertidige projekter stopper, stoppes fremskridt, skriver social- og sundhedsassistent Kim Malmberg Hansen.

Psykiatrien skal på Finansloven. Det er overskriften på et nyt borgerforslag. Psykiatrien bør nemlig ikke længere være afhængig af satspuljemidler.

Lad mig komme med to eksempler på årsagen:
Regeringen ønsker at afprøve planen om en fremskudt, regional psykiatrisk behandling til tidlig behandling af børn og unge med tegn på psykiske lidelser. Det er en rigtig god plan, der styrker arbejdet med psykisk sårbare unge.

Men hvad sker der om fire år, når aftalen udløber?

Både i Region Syddanmark og i Region Midtjylland samt Region Sjælland har man bevist, at man kan nedbringe brugen af tvang ved at ansætte mere personale i form af bl.a. sygeplejersker, psykologer, læger, socialrådgivere, plejere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter. 

Men når projekterne slutter, er afdelingerne nødt til at skrue ned til den oprindelige normering igen grundet ophør med satspuljemidler.

En del af finansieringen af den regionale behandlingspsykiatri fastlægges i de årlige satspuljeaftaler. Ulempen er, at satspuljemidlerne kun er til projekter og ikke til permanent drift, hvorfor de løber ud hele tiden.

Og så stopper det fremskridt, man netop har opnået.

Satspuljeprojekter omkring nedbringelse af tvang har haft en betydelig, men midlertidig effekt. Men når man fjerner de flere hænder, ryger trygheden, sikkerheden og den gode behandling.
At psykiatrien ikke for længst er kommet på finansloven, synes jeg er en gåde. Når pengene er fordelt, er psykiatrien altid det speciale, som ender med at måtte nøjes med satspuljemidler. Der er enkelte gange, hvor nogle af satspuljeprojekterne er blevet permanent, men det er godt nok i de færreste tilfælde.
Var der i stedet afsat penge på finansloven, kunne vi i langt højere grad skabe kontinuitet i psykiatrien, hvilket psykiatrien har hårdt brug for.

Jeg efterlyser politisk vilje til et permanent økonomisk løft af psykiatrien.
Kunne man forestille sig, at kræft- og hjertepakker skulle finansieres via puljer, som kunne være større eller mindre fra år til år?

Det er uværdigt, at det gælder for psykiske sygdomme.

Satspuljen er historisk set nogle penge, man har haft til overs, som enhver regering og finansminister har haft et ønske om at bruge til noget vigtigt. Satspuljerne er derfor gået til at dække huller. Derfor skal psykiatrien på finansloven.

For at få sådan et borgerforslag behandlet i Folketinget, kræver det 50.000 underskrifter, og initiativgruppen, som jeg er med i, er allerede nået op på næsten 2.000.
Alle, der vil støtte dette initiativ, kan gå ind på hjemmesiden www.borgerforslag.dk og skal så opgive NemId, så man er sikker på, at der ikke er fusk med underskrifterne.
 
Blandt medstillerne til borgerforslaget kan nævnes en sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent, en pædagog, en lægesekretær samt en sikkerhedsmedarbejder.

Med Venlig hilsen.
Kim Malmberg Hansen.
Langholm 6
4460 Snertinge.

Denne artikel er publiceret den 28. august 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply