Læserbrev: Bedre tider for Holbæk Kommune

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Bedre tider for Holbæk Kommune

For et år siden var besparelser det store emne i Holbæk Kommune – og det satte tydelige spor: Samarbejdet i byrådet haltede, medarbejderne var frustrerede, og mange af kommunens borgere var trætte af at høre om den elendige økonomi.

Derfor er det glædeligt, at 29 ud af 31 medlemmer af den nye kommunalbestyrelse har sagt ja til det nye arbejdsprogram, der sætter retningen for det politiske arbejde i Holbæk Kommune de kommende år. Der er grund til at rose borgmesteren for at søge det brede samarbejde og samle partierne. Men også stor anerkendelse til alle de partier, som står bag programmet, og som har valgt at satse på samarbejde frem for de store konfrontationer, der prægede sidste byrådsperiode.

Arbejdsprogrammet udtrykker, at folkeskolen vil have den højeste prioritet – helt i tråd med de mærkesager, Lokallisten står for. Herudover siger programmet, at vi skal hjælpe flere fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet, vi skal have opmærksomhed på ældreområdet, og den grønne tænkning skal have et løft. Vi ville naturligvis gerne have haft udviklingen af lokalområderne med på listen, men som nævnt: Programmet er et kompromis, og vi vil finde andre politiske platforme til at styrke særligt den lokale udvikling.

Så langt så godt. Men den brede opbakning til arbejdsprogrammet giver først for alvor mening, når prioriteringerne kan ses i budgettet. Det er Lokallistens ambition, at vi kan flytte den brede politiske opbakning til arbejdsprogrammet over i budgetforhandlingerne. Lokallisten gik til valg blandt andet på et bedre samarbejde i kommunalbestyrelsen og bedre sammenhæng i vores kommune. Hvis de 29 politikere bag arbejdsprogrammet også siger ja til et fælles budget, er der for alvor nye og bedre tider på vej for både borgere og medarbejdere i Holbæk Kommune.

Lars Qvist
Susanne Utoft
Finn Martensen

medlemmer af kommunalbestyrelsen for
Lokallisten for Hele Holbæk

Denne artikel er publiceret den 21. august 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply