Nu skal kommunalbestyrelsesmøderne også holdes ude i lokalområderne

Det Gl. Rådhus i Holbæk skal ikke længere være eneste sted, Kommunalbestyrelsen holder sine møder. Foto: Google Streetview.


Fra næste år skal kommunalbestyrelsesmøderne ikke længere kun foregå i byrådssalen på Rådhuset i Holbæk – men der skal være mulighed for at holde dem i lokalområderne.

Forslaget blev stillet allerede før sommerferien af Det Radikale Venstre, der mener, at det vil give en større borgerinddragelse, hvis kommunalbestyrelsens møder lægges rundt omkring lokalt i kommunen.

I første omgang var der en del skeptis til det radikale forslag, men da partiet i onsdags fremlagde et lidt ændret forslag, lykkedes det at samle et lille flertal på 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer for vedtagelsen bestående af L, B, V, I og Leif Juhl fra Enhedslisten.

I mod stemte 14 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra A, C, F og O, mens Enhedslistens Karen Thestrup Clausen undlod at stemme.

Beslutningen betyder, at tre møder i kommunalbestyrelsen flyttes ud i lokalområderne i 2019.

Herefter evalueres ordningen og kommunalbestyrelsen tager stilling til om ordningen skal fortsætte i 2020.

Der afsættes en ramme på 25.000 kr. i budget 2019 og der indledes en dialog med kommunens kulturinstitutioner om at facilitere det tekniske udstyr samt opsætning og nedtagning. Forsøgsordningen skal høre under Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Denne artikel er publiceret den 19. august 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply