Stor valgdeltagelse blandt de 18-årige

Foto: Rolf Larsen


76,6 procent af de 18-årige afgav deres stemme ved sidste års kommunal- og regionsrådsvalg i Holbæk Kommune.

Det viser en ny stor undersøgelse af valget fra Center for Valg og Partier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Dermed er der sket en stigning i de 18-åriges deltagelse siden sidste valg i november 2013, hvor 69,6% deltog.

Blandt de 19-21 årige var valgdeltagelsen sidste år på 63,7% og blot 54,2% blandt de 22-29 årige.

Det er dog stadig de lidt ældre, som har den højeste stemmedeltagelse. Således satte 83,1 procent af de ældre i både aldersgruppen 60-69 år og 70-79 år deres kryds ved valget i november.

Flere kvinder end mænd satte kryds
Hvis man kigger på hvordan valgdeltagelsen har været baseret på køn, så var der flere kvinder, som deltog end mænd. Således deltog 75,6% af kvinderne, mens 71,8% af mændende deltog.

Også uddannelsesmæssigt er der forskel på, hvordan valgdeltagelsen har været. Populært sagt, jo højere uddannelse, jo større valgdetagelse.

Af dem med blot grundskolen som afsluttet uddannelse har 63,6% deltaget – til sammenligning har 76,0% af dem med en faglig uddannelse deltaget i valget, mens tallet for dem med en afsluttet lang videregående uddannelse var 86,2%

Under halvdelen af indvandrerne stemte
I undersøgelsen har man også set på valgdeltagelsen for danskere, indvandrere og efterkommere af indvandrere. Her viser undersøgelsen at 76,1% af danskerne satte deres kryds, mens 47,8% af indvandrerne satte deres kryds. Blandt efterkommere af indvandrere var det 50,7% som deltog.

Der er, i modsætning til folketingsvalg, ikke krav om at man skal have dansk statsborgerskab ved Kommunal- og regionsrådsvalg.

Der er mange flere interessante tal fra Holbæk Kommune i undersøgelsen, som kan hentes herunder:

Dokumentation: Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017 (eksternt link, .pdf-fil).

This slideshow requires JavaScript.

Denne artikel er publiceret den 2. juni 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply