Sine Agerholm: Vidste godt vi ville flytte i indeværende valgperiode

Sine Agerholm ved præsentationen af Lokallisten. Foto: Rolf Larsen.

Det var ikke noget hun sagde højt, inden kommunalvalget i november. Men Sine Agerholm vidste godt, at hun ville flytte – og det formentlig i denne valgperiode. Det skriver hun selv i et brev til Lokallistens medlemmer.

I går kom det frem, at Sine Agerholm forlader Kommunalbestyrelsen. Årsagen er, at hun flytter til Ærø, hvor hun har fået job som handicaphjælper.

I et brev til Lokallistens medlemmer skriver hun bl.a. at hun godt var klar over, at hun ville forlade kommunalbestyrelsen i løbet af denne valgperiode:

“Per og jeg har godt vidst, at vi på et tidspunkt skulle et andet sted hen rent geografisk – og også at det nok blev i løbet af indeværende valgperiode. Men vi havde ikke forestillet os, at det skulle være allerede nu.”

Og hun skriver:

“Vi fandt vores drømmehus på Ærø samtidig med, at vi fik solgt det halve af vores ejendom i Gl. Tølløse. Den anden halvdel stod der pludselig nogle ivrige lejere til, og så fik jeg til-budt et job som handicaphjælper i Ærøskøbing. Alle forhindringer blev på én gang ryddet af vejen, og vi skulle bare sige ”JA”. Hvor heldig kan man være?”

Brobygning lykkedes ikke
Om Lokallisten, som hun startede sidste forår forud for kommunalvalget sammen med Finn Martens efter at have brudt med sit gamle parti Socialdemokratiet, skriver hun bl.a.:

“Da Finn og jeg – sidste forår – satte skibet i søen, anede vi ikke, hvor det ville føre os hen. Ville det forlise eller sætte en ny kurs?

Vi var enige om, at der var et enormt behov for at flytte fokus fra personlige og partipoliti-ske ambitioner til styrkelse af det tværpolitiske samarbejde, hvis kommunen skulle udvik-les til glæde og gavn for os, der bor og arbejder her. Der er gode og arbejdsomme folk i alle politiske grupper, så når et stort mindretal konstant holdes udenfor indflydelse, spilder vi alt for mange af de gode kræfter. I stedet for at løfte i flok, skabes der modstand imod alt, hvad der rører sig.

Desværre lykkedes det ikke – trods en ihærdig indsats – at få bygget bro imellem fløjene i kommunalbestyrelsen efter valget i november. Der opstod i stedet det mindst mulige flertal med blot 16 mandater – og med en markant politisk slagside.

Vi koblede os på med en politisk samarbejdsaftale, der både gav os formandsposterne i de udvalg, der er de mest interessante for Lokallisten – og som samtidig har placeret os i en ønskeposition, hvor vi har gode muligheder for at være med til at sikre brede forlig i kommunalbestyrelsen om de sager, der for alvor betyder noget.”

Sine Agerholm tøver da heller ikke med at vurdere “sin” listes indsats:

“Som Lokalliste er vi kommet rigtig godt fra start.”

Hun slutter sit brev med at takke medlemmerne for deres indsats og tilføjer “jeg glæder mig til at følge med i den videre udvikling fra sidelinjen”.

Dokumentation: Brev til Lokallistens medlemmer

Læs også: Sine Agerholm forlader kommunalbestyrelsen

This slideshow requires JavaScript.

Denne artikel er publiceret den 15. maj 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply