29. november 2023

Foto: Region Sjælland.

Foto: Region Sjælland.
Tiltag både her og nu og på længere sigt skal løse problemet med ubalancen mellem ressourer og patientindtag på Holbæk Sygehus.

Det er meldingen fra Region Sjælland.

Region Sjælland sætter nu gang i tre nye initiativer, som alle skal bidrage til at lette presset på det medicinske område på Holbæk Sygehus. Et af de centrale initiativer bliver at ændre en del af optageområdet midlertidigt for Holbæk Sygehus.

– Formandskabet har vurderet, at der skal nogle initiativer til her og nu, hvis vi skal løse situationen på Holbæk Sygehus. Først og fremmest har vi set på kapaciteten, og har vurderet, at der er et behov for at lette trykket på Holbæk Sygehus, ved at justere i optageområdet og oprette nye midlertidige sengepladser på Sjællands Universitetshospital, udtaler et samlet Formandskab i Region Sjælland, bestående af Regionsrådsformand Heino Knudsen (A), 1. Næstformand Peter Jacobsen (O), 2. Næstformand Jacob Jensen (V).

Flere tiltag gennem to år

Det medicinske område på Holbæk Sygehus har igennem længere tid oplevet et stort pres. Gennem de seneste to år er der gjort mange tiltag til at komme udfordringerne til livs, senest med Regionsrådets tildeling af yderligere drifts- og anlægsmidler på godt 16 millioner kroner:

– Situationen på Holbæk Sygehus skal forbedres. Fra politisk hold har vi også stort fokus på situationen på Holbæk Sygehus og har blandt andet bevilliget midler, så der kan åbnes flere senge til de medicinske patienter. Samtidig har vi sat gang i en analyse, for at sikre den rigtige løsning for sygehuse på sigt, påpeger Formandskabet i Region Sjælland.

De tre initiativer

Som et andet initiativ, har Formandskabet besluttet at nedsætte en taskforce, som løbende skal følge situationen på sygehuset nøje, og prioritere nødvendige indsatser.

Taskforcen kommer til at bestå af direktionen i Region Sjælland, Sygehusledelsen og afdelingsledelsen. Det sikrer, ifølge Formandskabet, der kan holdes et skarpt øje med situationen på sygehuse hele tiden.

Samtidig skal taskforcen søge dialog og samarbejde med de faglige organisationer som DSR, FOA og Lægeforeningen, siger Formandskabet i Region Sjælland.

Etableringen af ekstra kapacitet på det medicinske område på Sjællands Universitetshospital går i gang med det samme og forventes indtil videre fastholdt året ud. Erfaringerne med etablering af en fleksibel bufferkapacitet kan samtidig vise sig at være en del af en langsigtet løsning for hele regionen.

Som det tredje initiativ vil Formandskabet anbefale Regionsrådet, at reservere 2,5 millioner kroner i budget 2018 til anlægsaktiviteter på Holbæk Sygehus, så disse aktiviteter kan igangsættes med det samme.

Det medicinske område er generelt under pres og i Region Sjælland er der igangsat en samlet analyse. De foreløbige resultater af analysen skal foreligge inden sommeren, og den samlede analyse skal pege på områder, hvor der kan sættes ind med løsninger på såvel kort som længere sigt. Løsningsforslagene vil blandt andet omhandle interne arbejdsgange og flaskehalse, samarbejdet med kommuner og almen praksis samt forslag til, hvordan der sikres den nød