Agervang fortsat eneste ghetto-område i Holbæk

Arkivfoto: Michael Johannessen.

Nye kritierier har udviddet regeringens Ghetto-liste fra 22 til 30 boligområder.

I Holbæk Kommune er det fortsat “kun” Agervang, som er med på listen. Heller ikke listen over Udsatte boligområder, har andre kvarterer i Holbæk med.

For at komme på Ghettolisten skal et boligområde opfylde to af kriterierne 1-4 nedenfor plus det femte kriterie, der siger, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande overstiger 50 pct.

Udsatte boligområder skal “kun” opfylde to af kriterierne 1-4 i listen nedenfor.

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

2. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.

3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

4. Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

5. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct.

Denne artikel er publiceret den 9. maj 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply