Læserbrev: Se fremad – ikke bagud

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Se fremad – ikke bagud

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde bragte Solvej Pedersen (R) en vis opstandelse med sin initiativsag om at gennemføre den for mere end et halvt år siden lovede evaluering af kommunens skole- og daginstitutionsstruktur inden udgangen af 2018. Anledningen var, at det nye skoleudvalg havde tænkt sig at udsætte evalueringen yderligere 1½ år og dermed også forsinke udviklingen af især vores skoleområde, der løbende tømmes for børn, som rykker over i privatskoler.

Udvalgsformanden, Sine Agerholm, fremsatte på selve kommunalbestyrelsesmødet et mere vidtgående forslag end Solvej Pedersens som feberredning, efter at have oplyst, at det var hende, der som formand havde ændret udvalgets oprindelige opgave – at iværksætte den længe lovede evaluering – til at påbegynde en lang drøftelse af en generel udvikling af hele børneområdet på alle planer, der dog skulle kunne slutte med noget, der kunne træde i kraft fra august 2020. I sig selv et smukt og ambitiøst projekt, men helt ude af trit med den markante holdning i samtlige partier fra valgkampen om, at især skolerne nu er så nødlidende, at der skal handles meget effektivt, hvis vi skal kunne være vore skoler bekendt. Under debatten blev der gentagne gange spurgt efter, hvornår evalueringen så ville blive iværksat, endsige afsluttet. Det nægtede formanden at svare konkret på.

Da borgmesteren oplyste, at skoleforvaltningens direktør har pointeret, at hvis noget skal kunne træde i kraft i august 2020, skal evalueringen være afsluttet i 2018, selv da forblev udvalgsformanden tavs!

Jeg giver direktøren fuldstændig ret – foreligger der ikke konkret evalueringsviden før en gang i slutningen af 2019, så er løbet kørt for udvikling af børnenes vigtigste velfærdsområde. Og jeg vil tilføje, at den metode, som udvalgsformanden skitserede med ”bred inddragelse” af og dybe snakke med udvalgte grupperinger og skolebestyrelser vil ikke tilvejebringe holdbar viden hverken i 2018 eller 19. Traditionel evaluering er bagudskuende og vil fokusere på alt det, der er gået galt.

I stedet vil jeg foreslå, at udvalget iværksætter en fremadrettet spørgeskemaundersøgelse over udvalgets formulerede og visionære forestillinger om et attraktivt og udviklet skole- og dagtilbudsområde.
Undersøgelsen skal være it-baseret og henvende sig til alle forældre og relevante medarbejdere. Den vil give et solidt grundlag at udvikle de politiske ambitioner på.
Undersøgelsen kan udmærket gennemføres i indeværende år og skal forestås af en uvildig instans – hverken et smart konsulentfirma eller skoleforvaltningen selv.
Både professionshøjskoler og universiteter vil kunne stille med specialestuderende, som kan gennemføre en seriøs proces på baggrund af udvalgets fremtidsperspektiver. Se fremad – ikke bagud.

Bent Brandt
Ahlgade 58B

Denne artikel er publiceret den 17. marts 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply